Wiadomości

Szczepanów. Zginął w szkole Eucharystii / 5 maja 2020 r.

W trzecim dniu odpustu modlono się za fundatorów, dobrodziejów, pielgrzymów oraz za służby mundurowe.

We wtorek 5 maja w szczepanowskim sanktuarium św. Stanisława modlono się za fundatorów i dobrodziejów tego świętego miejsca, a także za pielgrzymów, którzy nie mogąc przybyć do sanktuarium, mają możliwość uczestnictwa w nabożeństwach dzięki transmisji internetowo-telewizyjnej.

Porannej Mszy św. w szczepanowskiej bazylice przewodniczył ks. wikariusz Adrian Pazdyk, który przypomniał, że fundatorów, dobrodziejów i pielgrzymów związanych z miejscem urodzin św. Stanisława łączy to samo powołanie do świętości.

– Mówi o tym m.in. Panteon Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej, a także tych świętych i błogosławionych, którzy wzięli imię od św. Stanisława. Mówią o tym powołaniu mury bazyliki, w których pielgrzymi gromadzili się na wspólnej i indywidualnej modlitwie. Mówią i konfesjonały, przy których klękali, wyznawali swoje grzechy i otrzymywali Boże przebaczenie. Ziemia Szczepanowska jest nasiąknięta pragnieniem świętości wielu pokoleń ludzi uczących się od Stanisława zwyciężania pod mieczem prób i cierpienia – mówił ks. Pazdyk.

Sumie o godz. 18 przewodniczył kapelan Straży Pożarnej Powiatu Brzeskiego ks. Grzegorz Sroka z Dębna. W homilii podkreślił, że św. Stanisław zginął w szkole Eucharystii, podczas sprawowania Mszy św.

– Zanim to się stało, pamiętnego 11 kwietnia 1079 roku biskup krakowski uczył się ofiarować swoje życie Jezusowi i Kościołowi – mówił ks. Sroka.

Kaznodzieja przypomniał, że bp. Stanisława naśladowali św. Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński.

– Jak św. Stanisław bronili wolności i godności człowieka, jednoczyli naród i prowadzili powierzone im owce, nie szczędząc swojego życia – wyliczał kapelan.

Na zakończenie przekazał kustoszowi szczepanowskiego sanktuarium list od komendanta powiatowego Policji, który podziękował za duszpasterską troskę nad policjantami, zwłaszcza podczas trwającej epidemii.

Modlitwa służb mundurowych była w tym roku skromna pod względem udziału ich przedstawicieli. Strażaków reprezentowali druhowie z OSP Szczepanów, którzy przybyli na Mszę św. ze swoim sztandarem.

Odpust w Szczepanowie – 5 maja 2020 roku galeria zdjęć <==

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ