Caritas

W Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie działa Oddział Parafialny “Caritas”, który liczy 22 członków. Spotkania członków Oddziału odbywają się raz w miesiącu.

Działalność Oddziału “Caritas” przy Parafii Szczepanów skupia się na pomocy materialnej i duchowej najbardziej potrzebującym w parafii.

Do zadań Oddziału “Caritas” przy Parafii Szczepanów należy:
– rozprowadzanie świec z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
– rozprowadzanie baranków z okazji Świąt Wielkanocnych,
– podzielenie uzyskanych środków między najbardziej potrzebujących,
– opieka nad chorymi i niedołężnymi,
– przygotowanie samotnych i chorych do uczestnictwa we Mszy świętej raz w miesiącu,
– modlitwa w intencji chorych, cierpiących, ubogich, przeżywających trudności materialne i duchowe.

 

1,5% podatku na Caritas Diecezji Tarnowskiej

Jak przekazać 1,5% podatku na Caritas Diecezji Tarnowskiej www.caritas.tarnow.pl <==

Caritas Diecezji Tarnowskiej składa wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim osobom, które przekazują 1,5% podatku na rzecz Caritas. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez Caritas tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 

Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznacza środki uzyskiwane podczas akcji 1,5% na wsparcie między innymi następujących przedsięwzięć:

  1. Leczenie chorych (dzieci, dorosłych i starszych) z terenu diecezji: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup lekarstw, specjalistycznego sprzętu medycznego itp.
  2. Opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia, przebywającymi w Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.
  3. Profesjonalną opiekę medyczną nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi, mieszkającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie oraz Domu Emerytów – Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie.
  4. Poszerzenie i doposażenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych
  5. Dofinansowanie działalności Schroniska dla Osób Bezdomnych w Tarnowie
  6. Pomoc osobom starszym, samotnym i pozbawionym samodzielności, pielęgnowanym przez Stację Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.