2005

Remont Bazyliki Św. Stanisława BM 2005

Słowo księdza Proboszcza – Kilka zdań o tym co nas czeka w bieżącym roku

Obecny Rok Liturgiczny przeżywamy pod hasłem: „Głosić Ewangelię nadziei”.

Ojciec św. Jan Paweł II w ten rok wpisał „Rok Eucharystyczny”. W związku z rokiem Eucharystii chcę zwrócić uwagę na pewne postawy w czasie przyjmowania Komunii św.
– Przyjmowanie Komunii św. – Zgodnie z zaleceniem Komisji Ep. Polski Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej. Podchodzimy w dwóch rzędach z rękami złożonymi lub na piersiach. Po przyjęciu Komunii św. wracamy obok ławek po lewej i prawej stronie.
– Po przyjęciu Komunii św. starajmy się o chwilę osobistej modlitwy (własnymi słowami) przywitajmy Pana Jezusa w sercu, powiedzmy Mu o swoich radościach i bolączkach; i dopiero później albo włączmy się we wspólny śpiew lub odmówmy modlitwy z książeczki. Również formą modlitwy jest chwila ciszy, w której możemy przebywać „sam na sam” z Chrystusem.
– Informuję Parafian, że już od lutego w naszej Bazylice w I czwartki miesiąca będzie „godzina święta”. Godzinę przed Mszą św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Będzie to czas, by po spowiedzi św. spotkać się na modlitwie, adorując Chrystusa Eucharystycznego.
– Również od I niedzieli lutego w naszej Bazylice będzie odprawiana jedna Msza św. w języku łacińskim. W każdej bazylice taka Msza św. powinna być odprawiana. W minionym roku przez szereg niedziel uczyliśmy się śpiewów łacińskich, mamy również książeczki z tekstami łacińskimi, to nam ułatwi modlitwę. Nie będzie to tylko o jednej godzinie, tak aby wszyscy mogli w takiej Mszy św. uczestniczyć.
– W każdej bazylice powinna być również sprawowana wspólnie liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzowa. Myślę, że po świętach wielkanocnych uda nam się stworzyć pewną grupę osób świeckich i będziemy odmawiać przynajmniej jedną godzinę brewiarzową.

Może kilka zdań o tym, co nas czeka w tym roku:
1. Uroczystości odpustowe będziemy przeżywać od l -8 maja. Centralna uroczystość będzie 7 maja – w sobotę: uroczysta procesja z relikwiami Patronów Polski i Msza święta. Po południu w naszej Bazylice zostanie wystawione ORATORIUM o Św. Stanisławie, słynnego kompozytora węgierskiego Liszta ,który w XIX w. napisał utwór o Św. Stanisławie ze Szczepanowa. Będzie to wydarzenie kulturalne wysokiej rangi, ponieważ po raz pierwszy zostanie wystawione w Polsce – właśnie w naszej Bazylice. Ks. Bp Ordynariusz na to niecodzienne wydarzenie zaprasza do Szczepanowa Episkopat Polski.
2. 18 maja w naszej Bazylice będziemy gościć Relikwie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Relikwiarz , który nawiedzi naszą Bazylikę – zwany „Relikwiarzem stulecia” – w związku z obchodami setnej rocznicy śmierci św. Teresy- został ofiarowany wcześniej przez Brazylię. Zawiera on części relikwii – kości św. Teresy. Od 1994 r. nawiedził już 35 krajów świata. W tym roku nawiedzi naszą Ojczyznę. Będzie przez 5 dni w naszej diecezji. Mamy to szczęście, że 18 maja będziemy mogli gościć „Relikwiarz stulecia – z doczesnymi szczątkami świętej” w naszej Bazylice (w diecezji jest tylko w pięciu miejscach).

Już dzisiaj informujemy, że…
3. W dniach 9-10 września- do naszego Sanktuarium przybędzie Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych. Będzie gościć przez dwa dni około 3 tysięcy pielgrzymów. Jest to również wyróżnienie dla nas , takie pielgrzymki dotychczas miały miejsce w Częstochowie, Piekarach Śląskich. Więcej szczegółów podam w późniejszym terminie.
4. Informuję Parafian ,że przy naszym Sanktuarium zostało powołane do istnienia Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Ziemi Szczepanowskiej. Stowarzyszenie to zostało już zarejestrowane przez Sąd w Krakowie i uzyskało osobowość prawną. A więc umiemy już działać. W Wigilię Bożego Narodzenia Sąd w Krakowie zarejestrował nasze stowarzyszenie. W starym Roku, w Sylwestra, otrzymałem stosowne dokumenty. Mówiąc o tym, zachęcam jak najwięcej wiernych, aby włączyć się w działalność tego Stowarzyszenia. O celach i zadaniach powiem w najbliższym czasie.

Kilka spraw gospodarczych
Mówiąc o sprawach gospodarczych, najpierw chciałbym serdecznie i gorąco podziękować Warn wszystkim, którzy składacie ofiary na prowadzone prace przy Kościele i Plebanii. Bóg zapłać za te ofiary indywidualne od rodzin jak również i te miesięczne po 20 zł. Bez tych ofiar nie byłoby możliwe prowadzenie żadnej pracy. Dlatego dziękując ,bardzo Was proszę o dalszą ofiarność w tym względzie. Przy tej okazji gorąco dziękuję Radzie Parafialnej za trud związany ze zbiórką tych ofiar. Myślę, że przez te ofiary, nikt z Was nie zubożał. Ochotnego dawcę miłuje Bóg i za ofiarowany dar w sposób szczególny Mu błogosławi.
Ponieważ wiele osób podczas kolędy było zainteresowanych sprawami gospodarczymi, dlatego podam te ważniejsze, które w minionym roku zostały wykonane:

I tak, najpierw w Kościele:
-wykonano renowację i konserwację ambony – koszt 20. tyś. zł – w części sponsorzy, resztę Parafia,
– wykonano renowację i konserwację Stacji Drogi Krzyżowej. Koszt jednej stacji 2.200zł, całościowy koszt 30.800zł. Całość sfinansowana przez poszczególne Rodziny z parafii i spoza niej,
– przeprowadzono renowacje w kruchcie kościoła Długoszowskiego. W czasie prac konserwatorskich odsłonięte z zamurowania dwie nisze, w których są fragmenty fresków W zachodniej niszy jest fresk przedstawiający męczeństwo św. Sebastiana. Koszt 25 tyś. zł od marszałka – 20 tyś. zł (na te prace otrzymałem od Marszałka Województwa małopolskiego) – 5 tyś. Parafia,
– w czasie prac konserwatorskich dokonano jeszcze jednego wspaniałego odkrycia. Mianowicie odkryto romańską chrzcielnicę pochodzącą z XI w. a więc najprawdopodobniej z pierwszego Kościoła Szczepanowskiego, który wybudowali rodzice Św. Stanisława. Można przypuszczać, że właśnie w tej chrzcielnicy był ochrzczony Św. Stanisław. Czekamy, czy badania obecnie prowadzone potwierdzą 100 % ten fakt. Obecnie ta chrzcielnica (jej górna część ) znajduje siew kruchcie kościoła Długoszowskiego,
– wykonano instalację wodną i kanalizacyjną do kościoła oraz przygotowano łazienkę ,aby ułatwić sprzątanie kościoła,
– wykonano instalację alarmową w kościele oraz zainstalowano 7 kamer i jest prowadzony całodobowy monitoring kościoła i parkingu,
– odnowiono witraż w kruchcie kościoła Długoszowskiego,
– wykonano odprowadzenie wody opadowej i burzowej od kościoła Długoszowskiego – przygotowano 7 studzienek – wykonana została instalacja,
– wykonana została instalacja nagłośnienia przy Kaplicy Narodzenia. Na cmentarzu przygotowano i zabetonowano kolejne alejki,
– pozłocono litery i herb bazyliki na zewnątrz kościoła,
– przygotowano dwie wystawy: jedna związana z cudami zdziałanymi przez Św. Stanisława i druga – jubileusze Stanisławowskie – 1936, 1978 , 2003 r.
– obecnie ołtarz S. P. Jezusa został przewieziony do Krakowa do pracowni konserwatorskiej: koszt około 30. tyś. zł.

Prace przy plebanii:
l. Dokończono prace ciesielskie przy dachu plebanii,
– wykonano w 80% prace blacharskie przy okuciach dachu,
– zainstalowano okna, których w sumie jest 103+3 dachowe,
– budynek został docieplony,
– wykonano tynki zewnętrzne,
– pomalowano elewacje,
– zamontowano gzymsy ozdobne na elewacji i przy oknach,
– zamontowano parapety zewnętrzne,
– wykonano zadaszenia nad schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
– zamontowano trzy obrazy na fasadzie plebanii,
– wykonano 6 sztuk drzwi dębowych i bramę główną wejściową z dwoma witrażami,
– wykonano i zainstalowano 6 sztuk balustrad z metaloplastyki,
– wykonano 11 sztuk słupów z metalu podtrzymujących zadaszenie,
– wykonano odprowadzenie wody deszczowej od kościoła i plebanii,
– wykonana została ekologiczna oczyszczalnia ścieków.

Wewnątrz plebanii:
– wykonano instalacje: kanalizacyjną, wodną, grzewczą oraz elektryczną i telefoniczną,
– wykonano przyłącz gazu i nowej instalacji elektrycznej do budynku,
– w podpiwniczeniu wykonano ocieplenie posadzki i wylewki.
Jakie prace nas czekają w tym roku?
l. Obecnie wewnątrz budynku wykonywane są tynki i regipsy w poddaszu.
2. Na wiosnę będziemy chcieli przystąpić do pracy przy dachu na kościele Długoszowskim:
– wymiana więźby dachowej (ponieważ dach jest załamany) i pokrycia – które jest bardo zniszczone, dachówki spadaj i niszcząc inne,
-wymiana pokrycia.

Trzeba zakupić:
– drzewo na więźbę dachową – około 20 tyś. zł
– blachę miedzianą- 4 tony = 66,312 zł
– dachówkę karpiówkę – nie wiem ile będzie kosztować
– wymienić kilka belek w stropie, które są zniszczone przez grzyba
– będziemy chcieli oczyścić zewnętrzne ściany kościoła i je zakonserwować
-1 tonę blachy miedzianej = 16,580 x 4 = 66.312 zł
3. Na zewnątrz, chociaż w części, uporządkować plac przed wejściem do plebanii, położyć kostkę, wykonać alejki.
4. Na cmentarzu – usunąć wszystkie śmieci i wybudować specjalne boksy na odpady.
5. Za stodołą – uporządkować odpady, drzewa itd.
– Tych prac jest ogromnie dużo. Ale tyle zrobimy, na ile Pan Bóg da siły.

Ks. Władysław Pasiut – Proboszcz