Jubileusze

Jubileusze związane ze Świętym Stanisławem BM

Cześć dla świętego Stanisława BM w sposób szczególny wyrażała się w organizowanych jubileuszach, związanych z rocznicami urodzin czy śmierci Świętego, a także z rocznicą jego kanonizacji. Poniżej podajemy krótkie opisy obchodzonych uroczystości stanisławowskich w Szczepanowie.

Jubileusz jest słowem pochodzenia hebrajskiego, oznacza w Starym Testamencie rok przypadający co 50 lat (Kpł 25, 8 – 22). W roku jubileuszowym – darowano zadłużenia, przywracano własność ziemską, uwalniano z niewoli.

W Nowym Testamencie Chrystus przedstawia siebie jako Tego, który ma dopełnić starotestamentowy „jóbel” (Łk 4, 18 – 19). Tradycja katolicka wpatrzona w przykład Jezusa nadała jubileuszowi znaczenie przede wszystkim duchowe, religijne. Złączyła bowiem z nim odpuszczenie grzechów oraz kar za nie. Jubileusz w Kościele ma oprócz innych znaczenie duszpasterskiej troski o zbawienie. Wysuwa się pewną ideę, wskazuje jakąś postać, aby człowiek obarczony pracą, kontaktami z ludźmi, życiem codziennym, nie zapominał o celu ostatecznym. Kościół poddaje pod rozwagę i przemyślenie życie sławnych ludzi jako wzór do naśladowania i wynosi ich na ołtarze .

Guitton napisał: „jubileusz… jest to powrót do początku, do źródła, do miejsca, skąd wytrysło źródło”. Szczepanów jest miejscem narodzin św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Uroczyste rocznice narodzin i śmierci Wielkiego Polaka w miejscu rodzinnym mają swoistą, głęboką wymowę. Jest to prawdziwy powrót do źródła, do miejsca gdzie wzrastał, nabierał cech charakteru pozwalających mu później odnieść życiowy sukces — męczeństwo i świętość.

Chrześcijanin uczestniczący w uroczystości jubileuszowej ma możność patrząc na Świętego utwardzić swoją wiarę, pogłębić braterską wspólnotę Ludu Bożego, który licznie gromadzi się na obchody jubileuszowe.

Ma również możność odnowić się duchowo, a także pojednać z Bogiem.

Zobaczmy więc jak w przeszłości przebiegały uroczystości jubileuszowe “w miejscowości rodzinnej św. Stanisława” — na terenie parafii Szczepanów. Jako materiał służą przede wszystkim zapiski z ksiąg parafialnych w Szczepanowie.

Jubileusz 800 – lecia śmierci św. Stanisława

Jubileusz 800 – lecia śmierci św. Stanisława: obchodzony był w 1879 roku, z tej okazji ufundowano kamienny krzyż misyjny, który znajduje się przy południowej ścianie kościoła na cmentarzu.

Pełny opis uroczystości

Jubileusz 900 – lecia urodzin świętego Stanisława

Jubileusz 900 – lecia urodzin świętego Stanisława: obchodzony w dniach 4 – 10 maja 1936 roku. Przybyli wówczas do Szczepanowa liczni pielgrzymi z całej Polski. Nabożeństwom przewodniczyli: Książe Metropolita, kardynał Adam Sapieha, który przywiózł relikwię czaszki świętego Stanisława BM oraz ks. Kardynał August Hlond, Prymas Polski. Przybyłych gości witali: biskup tarnowski Franciszek Lisowski, proboszcz Władysław Mendrala oraz parafianie szczepanowscy. Szczególną pamiątką tego jubileuszu jest, posadzona z tej okazji, aleja lipowa, biegnąca od kościoła w kierunku Rynku.

Pełny opis uroczystości

Jubileusz 900 – lecia śmierci świętego Stanisława

Jubileusz 900 – lecia śmierci świętego Stanisława: obchodzony w dniach 5-12 maja 1978 roku. Jubileusz został przygotowany przez parafian. Ówczesnym proboszczem był ks. Władysław Bielatowicz, a biskupem tarnowskim Jerzy Ablewicz. Na uroczystości przybyło wielu pielgrzymów z diecezji tarnowskiej i z całego kraju. Główne obchody przypadły na dni 7-8 maja. Przybyli do Szczepanowa przedstawiciele Episkopatu Polski, na czele z księdzem Prymasem Stefanem kardynałem Wyszyńskim oraz metropolitą krakowskim ks. Kardynałem Karolem Wojtyłą, który przywiózł ze sobą relikwię czaszki świętego Stanisława BM.

Pełny opis uroczystości

Foto galeria dokumentująca jubileusz 900 lecia śmierci św. Stanisława BM

Jubileusz 750 – lecia kanonizacji świętego Stanisława

Jubileusz 750 – lecia kanonizacji świętego Stanisława: przypadło w dniach 4-11 maja 2003. Przygotowaniami kierował ks. proboszcz Władysław Pasiut. Dzięki ofiarnej pracy parafian dokonano ogromnej pracy remontu kościoła i przygotowania całej uroczystości. Głównym wydarzeniem tego jubileuszu była uroczysta Msza święta sprawowana przez polskich biskupów, pod przewodnictwem ks. Prymasa, kardynała Józefa Glempa, księdza Metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, który po raz kolejny przywiózł relikwie świętego Stanisława BM z Krakowa, oraz biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. W uroczystej mszy świętej wziął także udział legat papieski ks. kardynał Jozef Ratzinger (obecny papież Benedykt XVI).

Foto galeria dokumentująca przygotowania do obchodów jubileuszu 750-lecia kanonizacji Św. Stanisława BM

Pełny opis uroczystości

Foto galeria dokumentująca jubileusz 750 – lecia kanonizacji świętego Stanisława

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *