Stowarzyszenia

SRK – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie działa od marca 2000 roku. Jego patronem jest Św. Józef Oblubieniec NMP.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.

Spotkania członków stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu i są poprzedzone Mszą Świętą, w przygotowaniach której biorą aktywny udział.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Stowarzyszenie kilkakrotnie zorganizowało letnie kolonie dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Kolonie odbywały się w latach 2000, 2001 w Zakopanem, a w roku 2002 nad morzem. Każdorazowo brało w nich udział ok. czterdziestu dzieci. Opiekę nad nimi sprawowali członkowie Stowarzyszenie.

Także z inicjatywy Stowarzyszenia została otwarta świetlica środowiskowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzieci i młodzież mają możliwość spędzenia w atrakcyjny sposób wolnego czasu. Oprócz zabawy jest także czas na naukę. Opiekun świetlicy pomaga dzieciom w przygotowaniu się do zajęć szkolnych.

W ramach swej działalności Stowarzyszenie wraz z Grupą Młodzieżową działającą przy parafii przygotowało kilka przedstawień teatralnych m.in. “Jasełka” oraz “Misterium Męki Pańskiej”.

Stowarzyszenie angażuje się w ważne wydarzenia parafialne i kościelne, biorąc aktywny udział w przygotowaniu nabożeństw (różaniec, adoracje), oraz uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach mających na celu zdobycie środków na prowadzenie działalności statutowej.

Spotkania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbywają się raz w miesiącu – w trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 17.00

Opiekunem Stowarzyszenia w Parafii jest Ks. ……………..

W roku 2010 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie obchodizło 10 lat swojego istnienia. więcej –>


Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców przy parafii św. Stanisława BM w Szczepanowie

W Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie istnieje i działa Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Które liczy 30 członków.

Działalność KSW skupia się na trosce o wychowanie młodego pokolenia i pomocy dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach. KSW włącza się też czynnie w prace na rzecz wspólnoty parafialnej.

Plan pracy
1. Spotkania modlitewne (prowadzenie nabożeństw i udział w różnych nabożeństwach).
2. Prowadzenie i ciągłe wzbogacanie (o nowe książki religijne i nie tylko) biblioteki parafialnej.
3. Pomoc w aktualizacji strony internetowej o naszym Sanktuarium i Parafii.
4. Pomoc uczniom wymagającym korepetycji i aktywizowanie ich w działalności na rzecz środowiska lokalnego.
5. Zorganizowanie dla dzieci pielgrzymki do miejsc związanych z życiem i działalnością Św. Stanisława.
6. Wzajemne dokształcanie przez przygotowywanie i wygłaszanie referatów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży i przeciwdziałaniem zagrożeniom i patologiom, które mają miejsce w naszym środowisku.
7. Pomoc w przygotowaniu spektaklów teatralnych (o tematyce religijnej i patriotycznej) w naszej parafii.
8. Podjęcie zadania przewodnika po miejscach związanych z życiem św. Stanisława Bpa.
9. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu kursu lektorskiego dla kandydatów z Dekanatu Szczepanów.
10. Udział w spotkaniach i kursach organizowanych przez KSW w Tarnowie.
11. W pracy szkolnej zwracanie uwagi dzieciom i młodzieży na wartości chrześcijańskie.
12. Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i dotkniętych problemem alkoholizmu w czasie planowanej w czasie przyszłorocznych wakacji kolonii.