Figury i kaplice

Na terenie parafii szczepanowskiej spotkać można wiele figur, związanych z kultem Świętego Męczennika.

Wszystko to świadczy o tym, że przez wieki kolejni właściciele Szczepanowa, jak i mieszkańcy parafii, żywili głęboką cześć dla św. Stanisława, chlubili się, że są Jego ziomkami, a swoje przywiązanie do Niego starali się okazać piastując historyczną tradycję oraz wznosząc rozmaite budowle sakralne. Stały się one swoistymi pomnikami kultu św. Stanisława i pobożności szczepanowskich parafian.

Szczepanów

KAPLICZKI MUROWANE W KSZTAŁCIE SŁUPÓW,W kształcie trójkondygnacjowego, czworobocznego postumentu; w najwyższej kondygnacji wnęka w której pełno-plastyczny posąg N.P. Maryi oraz po bokach płaskorzeźby: św. Jakub, Zofia z Córkami; na kondygnacji średniej płaskorzeźby: św. Wojciech, Elżbieta; ponadto inskrypcje fundacyjne. Szczepanów, na granicy Przyborowa, parc. J. Urbańskiego. Wzniesiona 1857 z fundacji Jakuba i Zofii Ciurusiów. Kamienna.

We wnęce w górnej kondygnacji posąg N.P. Maryi i po bokach płaskorzeźby: św. Stanisław, Apolonia; na kondygnacji średniej płaskorzeźba św. Jana Nepomucena, ponadto inskrypcje fundacyjne. Szczepanów, za cmentarzem, przy polnej drodze do Mokrzysk. Wzniesiona 1858 z fundacji Stanisława i Apolonii Gibałów.

W kształcie czworobocznego filara z górną częścią przeźrocza, w której pierwotnie znajdowała się rzeźba św. Jana, zaginiona lub skradziona; w jej miejsce wstawiony oleodruk z Ukrzyżowaniem. Szczepanów, przy polnej drodze do Jadownik. Wzniesiona zapewne w. XIX/XX z fundacji Narcyza Szatkowskiego. Betonowa.

FIGURY

Na kolumnie drewniana rzeźba św. Stanisława, wyk. 1978 Bogdana i Anatol Drwalowie, w miejsce starszej zniszczonej w wyniku wpływów atmosferycznych. Szczepanów, w sąsiedztwie kaplicy Narodzenia św. Stanisława. Wzniesiona w. XVII. Kamienna. Wysoka kolumna na wydatnym czworobocznym cokole i kamiennych stopniach; na cokole zatarty kartusz i nieczytelna inskrypcja.

Posąg św. Floriana. Szczepanów, pośrodku rynku. Wzniesiona 1840 z fundacji gromady. Na wydatnym, czworobocznym, ogzymsowanym postumencie, kamienny.

Posąg Chrystusa Nazareńskiego, na ozdobnym, ogzymsowanym, czworobocznym postumencie z wolutami; w postumencie wnęka, w której niewielka figurka Serca N.P. Maryi.Szczepanów, przy drodze między rynkiem a kościołem parafialnym wzniesiona 1844 z fundacji Stanisława i Marianny Lambertów, kilkakrotnie odnawiana. Kamienna. Całość otoczona żelaznymi sztachetami,

Posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem, na ozdobnym, ogzymsowanym, czworobocznym postumencie z wolutami; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem i obwiedziona żelaznymi sztachetami. Szczepanów, parc. plebańska, przy drodze do Przyborowa. Wzniesiona 1844 z fundacji Jakuba i Kazimierza Ciurusiów na pamiątkę założenia Towarzystwa Wstrzemięźliwości. Kamienna.

Posąg N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na czworobocznym postumencie z płaskorzeźbami: św. Antoni, Helena, Stanisław. Szczepanów, parc. J.Urbańskiego. Wzniesiona 1864 nieustalonej fundacji, niedawno przesunięta w związku z przebudową drogi. Kamienna.

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus – ul. Ks. Stojałowskiego Kamienna. Posąg Matki Boskiej Różańcowej, na wysokim, czworobocznym, ozdobnym postumencie. Jest posadowiona przy ul. Ks. St. Stojałowskiego w Szczepanowie. Powstała staraniem Wojciecha i Bronisławy Kołodziejów w 1885r. Na postumencie, z jego czterech stron, są umieszczone wizerunki: Serca Pana Jezusa, Św. Wojciecha, Św. Stanisława i Bł. Bronisławy. W sąsiedztwie Wojciech Kołodziej zasadził dwa młode dęby, które obecnie wraz z figurą stanowią swoistą kompozycję w rodzimym krajobrazie. Podczas prowadzonych działań wojennych w 1914r. pomiędzy wojskami armii rosyjskiej i armii austriackiej, w rejonie lasu szczepanowskiego, w figurę uderzył pocisk artyleryjski, nie naruszając jej konstrukcji; niemniej przyczynił się do postępującego zniszczenia. W 1996r. figura ta została odremontowana staraniem prawnuczki fundatorów P. Alicji Wolnik – Styrna. Z powstaniem kapliczki wiąże się ściśle historia rodzinna. Otóż fundator Wojciech Kołodziej w dużej drewnianej skrzyni, w której została przywieziona figura, umieścił dwóch chłopców – swojego syna Jana i bratanka Marcina w nadziei, że w przyszłości obaj zostaną księżmi. Los sprawił, że syn Jan nie odnalazł w sobie powołania do stanu kapłańskiego i wbrew woli ojca, o własnych siłach, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Natomiast bratanek, Marcin, został kapłanem. Warto nadmienić, że był katechetą Bł. Karoliny Kózkówny. Jego grób znajduje się w sąsiedniej miejscowości – Bielcza, gdzie parafianie wystawili nagrobek Ks. Marcinowi Kołodziejowi.

Posąg Serca Jezusa, na czworobocznym, uskokowym, ogzymsowanym postumencie z niszą, w której figurka N.P. Maryi oraz płaskorzeźby: św. Wojciech, Jacek, Stanisław. Szczepanów, parc. nr 77 R. Żurka. Wzniesiona 1909 z fundacji Jacka i Marii Zacharów; wyk. Wojciech Samek w Bochni. Kamienna, osłonięta ozdobnym, blaszany zadaszeniem. Otoczona żelaznym ogrodzeniem.

Figurka Św. Stanisława BM wskrzeszającego Piotrawina – Rynek szczepanowski przy drodze do cmentarza. Wzniesiona ok. 1920, fundowana przez mieszkańców Szczepanowa dla uczczenia ks. Stanisława Stojałowskiego; wykonana w warsztacie Wojciecha Samka w Bochni. Gipsowy posąg św. Stanisława Bpa, na czworobocznym, kamiennym, ozdobnym postumencie, na którym płaskorzeźba popiera ks. Stojałowskiego. Otoczona łańcuchami zawieszonymi na czterech kamiennych pachołkach. U stóp świętego umieszczone jest popiersie ks. Stanisława Stojałowskiego. Poniżej, na granitowej płycie, widnieje napis: “Ks. Stanisławowi Stojałowskiemu, niestrudzonemu bojownikowi i obrońcy praw ludu, w dowód czci i wdzięczności ludność parafii i okolic Szczepanowa“.

Postać ks. Stanisława Stojałowskiego notowana jest w historii Kościoła jako kontrowersyjna. Obok uznania jego wielkich zasług dla podniesienia poziomu życia na wsi pod względem gospodarczym, kulturalnym i politycznym, zarzuca się ks. Stojałowskiemu skłonności do “komunizowania”, a nawet posunięcia niezgodne z nauką Kościoła. Aby wyrobić sobie obiektywne zdanie o ks. Stojałowskim, należy wrócić do czasów, w których żył i działał, i rozpatrzyć jego działalność bez uprzedzeń i emocji. Obok ks. Stojałowskiego na polu społecznym działało wielu innych wielkich ludzi, jak również wiele zakonów.

KRZYŻE — FIGURY

Z wizerunkiem Chrystusa, na wysokim, czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: ś Maria Magdalena, Stanisław, Mikołaj. Szczepanów, przy polnej drodze do Łęk, na tzw. „Szubienicy”. Wzniesiona 1875 z fundacji Mikołaja i Marianny Chudybów. Kamienna.

KRZYŻE DREWNIANE I METALOWE

Drewniany, z metalowym wizerunkiem Chrystusa. Szczepanów — Podlesie, parc. S. Urbańskiego. Wzniesiony 1954 z fundacji Stanisława Urbańskiego.

Drewniany, z metalowym wizerunkiem Chrystusa z w. XIX, przeniesionym ze starego krzyża. Szczepanów, parc. S.B. Wójcików. Wzniesiony 1977 z fundacji Jana Dąbrowy i Władysława Barana, w miejsce starszego, usuniętego w związku z przebudową drogi.

Sterkowiec

KAPLICZKI SZAFKOWE NA SŁUPACH, DRZEWACH I BUDYNKACH. przywiezionym z Francji 1974. Sterkowiec, na budynku nr 80 J.S. Żurków. Wyk. w niewiadomym czasie, poprzednio zawieszona na drzewie.

Drewniana, oszklona, z obrazkiem św. Bernadetty,

Kapliczka na Sosence – początkowo drewniana, obecnie metalowa. Jadąc drogą (ul. Sosnowa) od Stacji PKP w Sterkowcu w kierunku Szczepanowa po lewej stronie na szczycie wzniesienia możemy podziwiać starą, samotną sosnę – przez wszystkich mieszkańców nazywaną “Sosenką”. Z tego miejsca rozciąga się także bardzo ładny widok na Dębno oraz Jadowniki. Na sośnie zawieszona jest kapliczka – początkowo drewniana w latach 80-tych zamieniona na metalową. Wg jednej z wersji zawiesił ją austriacki oficer jako wotum za uratowanie życia. W trakcie walk, gdy w listopadzie 1914 roku przechodził przez Sterkowiec front, został ranny. Ukrył się obok sosny i gorąco modlił. W 1917 roku powrócił na to miejsce i zawiesił drewnianą kapliczkę z małym obrazkiem w środku.

FIGURY

Kamienna figura Chrystusa Nazareńskiego na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie; osłonięta nowszym, blaszanym zadaszeniem. Ufundowana przez Macieja i Helenę Bujaków oraz ich syna Stanisława w 1863 r. Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Wierzbowej. Opiekę nad figurą sprawuje pani Zyta Tybon.

KRZYŻE — FIGURY

Kamienny krzyż z 1880 r. – ul. Sosnowa parc. F. Dziaduły Wzniesiona 1880 z fundacji Franciszka i Marcjanny Legutków. Na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: N.P. Maryja, św. Franciszek Salezy i prawdopodobnie Stanisław Bp.

Krzyż kamienny – ul. Galicyjska obok PKP parc. nr 128 F.Witka. Wzniesiony ok. 1945—1947 z fundacji Turlejów. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa, na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbą św. Judy Tadeusza. Otoczony drewnianym ogrodzeniem.

KRZYŻE DREWNIANE I METALOWE

Krzyż pamiątka jubileuszu 9 wiekowego odkupienia. Wzniesiony 1936 z fundacji gromady; 1974 zastąpiony nowym. Odnowiony z okazji 750 rocznicy kanonizacji Św. Stanisława (2003). Drewniany, bez wizerunku.

FIGURKI DREWNIANE

Św. Krzysztof – autor S. Turlej, figura drewniana – ul. Sosnowa

Pan Jezus Frasobliwy – autor S. Turlej, figura drewniana – ul. Sosnowa

Św. Stanisław – figura wystawiana z okazji odpustów obok stacji PKP – autor S. Turlej, figura drewniana

Św. Stanisław BM – autor S. Turlej, figura drewniana – ul. Tarnowska

Pan Jezus Frasobliwy – autor S. Turlej, figura drewniana – ul. Spadzista

Łęki

Kapliczki

Łęki, w sąsiedztwie remizy strażackiej. Wzniesiona 1760 z fundacji gminy; odnowiona 1881. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana, kryta papą. Kwadratowa, z daszkiem namiotowym. Od frontu obszerny
otwór, ujęty profilowaną listwą o ozdobnym wykroju. Wewnątrz ludowa rzeźba św. Floriana, na czworobocznym postumencie z płaskorzeźbami: św. Jan Kanty, Stanisław Bp, Jakub, napisem dewocyjnym i datami wystawienia oraz odnowienia.

Łęki, parc. nr 60 Halika. Wzniesiona 1888 z nieznanej fundacji. Z cegły, otynkowana, kryta papą. Kwadratowa. Wejście zamknięte półkoliście, ujęte dwoma prymitywnymi pilastrami. W trójkątnym szczycie relief Koronacji N.P. Maryi oraz data budowy. Dach dwuspadowy. Wewnątrz ołtarzyk z czasu budowy z rzeźbami: św. Rozalii (pośrodku) oraz Serca Jezusa i Serca N.P. Maryi.

Łęki, przy drodze na granicy Przyborowa. Wzniesiona 1888 z fundacji Jana Kądziołki, odnowiona 1977. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana, kryta blachą. Kwadratowa, z dachem namiotowym. Wewnątrz rzeźby ludowe, być może z czasu budowy kapliczki: Chrystus upadający pod krzyżem z św. Weroniką i Szymonem Cyrenejczykiem, św. Jan Nepomucen. Obraz Serca N.P. Maryi.

Łęki, parc. nr 42 Gaworów. Wzniesiona 1954 w miejsce poprzedniej drewnianej, zapewne z 1833. Z cegły, kryta dachówką. Zamknięta trójbocznie, wewnątrz sklepiona; od frontu trójkątny szczycik, daszek
dwuspadowy. Wewnątrz feretron z obrazem Koronacji N.P. Maryi 1833, z sygnaturą wykonawcy „J.P.”.

KAPLICZKI NA POSTUMENTACH

Kamienna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w nowszej, przeszklonej obudowie z daszkiem blaszanym; na czworobocznym, dwukondygnacjowym postumencie z płaskorzeźbami: św. Wiktoria, Wawrzyniec. Otoczona żelaznym ogrodzeniem. Łęki, parc. gminna. Wzniesiona 1905 z fundacji Wiktorii Lalikowej.

Łęki, parc. nr 80 S.Białka. Wzniesiona 1970 z fundacji Stanisława Białka, w miejsce dawnej figury św. Jana, usuniętej przy przebudowie drogi. Przeszklona, z daszkiem blaszanym, w której gipsowa figurka Serca Jezusa; na betonowym postumencie.

KAPLICZKI SZAFKOWE NA SŁUPACH, DRZEWACH I BUDYNKACH

Łęki, parc nr 82 M. Styrny. Wzniesiona 1895 z fundacji Jana i Katarzyny Rogożów. Oszklona, z drewnianą pasyjką; na drewnianym słupie.

Łęki, parc. nr 86 S. Turleja. Wzniesiona ok. 1910. Drewniana, oszklona, z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego; na słupie.

Łęki, parc. nr 147 S. Gawora. Wzniesiona w. XX w miejsce starszej o stuletniej tradycji, fundowanej przez Magdalenę Gawor. Drewniana, oszklona, z gipsową figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem; na słupie.

FIGURY

Posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem, na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbą św. Stanisława; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Łęki, parc. nr 144 Przydatków. Wzniesiona 1852 z fundacji Wojciecha i Marianny Daniełów. Kamienna.

Posąg Chrystusa Nazareńskiego, na ozdobnym, ogzymsowanym postumencie, w którym nisza z kamienną rzeźbą Maki Boskiej Różańcowej i po bokach płaskorzeźby: św. Józef, Stanisław; osłonięta blaszanym zadaszeniem. Łęki, parc. nr 158 M. Brzezińskiej. Wzniesiona 1860 z fundacji Stanisława i Marianny Komęzów. Kamienna.

Posąg N.P. Maryi Wniebowziętej, na dwukondygnacjowym, bogato zdobionym postumencie z reliefową grupą apostołów i stylizowanymi obłokami; napisy fundacyjne zatarte. Całość otoczona starym żelaznym ogrodzeniem. Łęki, parc. nr 99 S. Halika. Wzniesiona zapewne ok. 1870, wg tradycji z fundacji rodziny Lamryków; wykonana być może przez kamieniarza Jana Adeodatusa Martyńskiego z Borzęcina. Kamienna, silnie zniszczona.

Pełnoplastyczna grupa Ukrzyżowania z Chrystusem, Matką Boską Bolesną i św. Janem Ew. oraz św. Marią Magdaleną, na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: Matka Boska Różańcowa, św. Jan Chrzciciel, Stanisław Bp. Łęki, parc. nr 143 S. Latochy. Wzniesiona 1869 z fundacji Jana i Marianny Latochów, odnowiona 1897. Kamienna.

Posąg Matki Boskiej Różańcowej, na wysokim, ozdobnym, czworobocznym postumencie z płaskorzeźbami: św. Stanisław Bp, Mikołaj, Maria Magdalena; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Otoczona żelaznym ogrodzeniem. Łęki, parc. nr 122. Wzniesiona 1886 z fundacji Stanisława i Magdaleny Budynów, odnowiona 19???. Kamienna.

Posąg Matki Boskiej Różańcowej, na wysokim, ozdobnym postumencie z gzymsami i wolutami oraz płaskorzeźbami: św. Zofia z Córkami, Stanisław, Franciszek z Asyżu, Jaku osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Otoczona żelaznym ogrodzeniem. Łęki, parc. nr 128 J. Gładysza. Wzniesiona 1892 z fundacji Zofii Turlej: wyk. J. Czuba w Bieśniku. Kamienna.

Posąg N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: św. Anna, Michał, Stanisław Bp; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Łęki, parc. nr 46 M.K. Siudutów. Wzniesiona 1901 z fundacji Stanisława i Anny Reczków; wyk. w warsztacie Wojciecha Samka w Bochni. Kamienno-gipsowa.

KRZYŻE — FIGURY

Łęki, przy polnej drodze do Szczepanowa, na dawnym cmentarzu cholerycznym Wzniesiona 1871 w miejsce starszej, fundowanej na pamiątkę zarazy w 18?? staraniem mieszkańców. Kamienna. Z wizerunkiem Chrystusa, na wysokim czworobocznym, dwukondygnacjowym postumencie.

Wokowice

KAPLICZKI SZAFKOWE NA SŁUPACH, DRZEWACH I BUDYNKACH

Wokowice, przy drodze do Łęk. Wykonana w nieustalonym czasie. Drewniana, oszklona, z obrazkiem Matki Boskiej Bolesnej; zawieszona na zabytkowej lipie.

FIGURY

Posąg Matki Boskiej Różańcowej, na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: Chrystus Ukrzyżowany, św. Marcin, Maria Magdalena; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Wokowice, parc. nr 31 J. Kargóla. Wzniesiona 1865 z fundacji Marcina i Magdaleny Przybyłów. Kamienna.

KRZYŻE — FIGURY

Wokowice, parc. S. Gładkiego. Wzniesiona 18?? z fundacji Wojciecha i Teresy Kargólów. Kamienna. Z wizerunkiem Chrystusa, na ogzymsowanym, czworobocznym postumencie z sentencjami dewocyjnymi i inskrypcjami fundacyjnymi.

Wokowice, przy drodze do Szczepanowa. Wzniesiona 1896 z fundacji gminy; wyk. w warsztacie Wojciecha Samka w Bochni. Kamienna. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa, na ozdobnym, czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z wnęką, w której gipsowa figurka Matki Boskiej Bolesnej; po bokach płaskorzeźby: św. Michał Archanioł, Florian. Otoczona żelaznym ogrodzeniem.

Wokowice, parc. E. Pilch. Wzniesiona 1976 z fundacji Emilii Pilch, w miejsce dawniejszej kapliczki szafkowej zawieszonej na drzewie. Betonowa. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa, na postumencie z wnęką, mieszczącą gipsową figurkę N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej.

KRZYŻE DREWNIANE I METALOWE

Wokowice, parc. Dudy. Wzniesiony 1935 z fundacji gromady, na pamiątkę Roku Jubileuszowego. Z rur żelaznych, z metalowym wizerunkiem Chrystusa.

Mokrzyska

FIGURY

Posąg Chrystusa Nazareńskiego, na ozdobnym postumencie z płaskorzeźbami: Matka Boska Bolesna, św. Jan Ew., bł. Salomea; osłonięta blaszanym zadaszeniem. Mokrzyska, na wzniesieniu, przy bocznej drodze polnej ze Szczepanowa do Mokrzysk, parc. J.M.Kopaczów. Wzniesiona 1863 z fundacji Stanisława i Apolonii Gibałów. Kamienna.

Przyborów

KAPLICZKI

Przyborów, parc. nr 173 S.S. Kołodziejów. Wzniesiona 1946 z fundacji gromady, w miejsce starszej drewnianej, zapewne z 1820. Z cegły, z drewnianą wieżyczką, kryta papą. Kwadratowa, z dachem namiotowym, na którym czworoboczna przeźrocza wieżyczka z sygnaturką, kryta baniastym hełmem. Od frontu obszerny otwór wejściowy. Wewnątrz malowidła ścienne 1946. Pośrodku ludowa rzeźba św. Floriana; wyk. 1820 Kłosieński, fundowana przez Stanisława Głąba; na postumencie płaskorzeźba św. Stanisława, inskrypcje fundacyjne, dewocyjne oraz sygnatura rzeźbiarza.

KAPLICZKI MUROWANE W KSZTAŁCIE SŁUPÓWUPÓW

Przyborów, w sąsiedztwie dawnego dworu. Wzniesiona 1861 z fundacji Wojciecha Pikulskiego. Analogiczna do poprzednich. W najwyższej kondygnacji wnęka, w której figurka N.P. Maryi; po bokach płaskorzeźby: św. Wojciech, Stanisław Bp oraz poniżej św. Katarzyna, Anna z N.P. Maryją. Całość otoczona żelaznymi sztachetami.

KAPLICZKA DREWNIANA W KSZTAŁCIE SŁUPA

Przyborów — Zastawie, na polanie leśnej dawnego majątku dworskiego. Wzniesiona zapewne początek w. XIX z fundacji Łasińskich. W formie pnia z wnęką i zadaszeniem zwieńczonym krucyfiksem; we wnęce rzeźba ludowa św. Onufrego, wyrzeźbiona jakoby po II wojnie światowej na wzór poprzedniej.

KAPLICZKI NA POSTUMENTACH

Przyborów, na granicy Buczyny, przysiółka Przyborowa. Wzniesiona 1953 z fundacji mieszkańców Buczyny. Przeszklona, z daszkiem blaszanym, w której gipsowa figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem; na wysokim postumencie z niszą, w której figurka Serca Jezusa.

Przyborów, parc. nr 63 P.J. Iwańców. Wzniesiona 1954 fundacji gromady, w miejsce starego drewnianego krzyża. Przeszklona, z daszkiem blaszanym, w której gipsowa figurka Chrystusa Króla; na kamiennym, ozdobnym postumencie z wnękami, w których figurki: św. Stanisław, Jan Ew. Dominik.

FIGURY

Posąg Chrystusa Frasobliwego, na czworobocznym ogzymsowanym postumencie, z reliefem św. Rozalii; osłonięta ozdobnym blaszanym zadaszeniem i otoczona żelaznymi sztachetami. Przyborów, na granicy przysiółków Zastawie i Buczyna. Wzniesiona 1850, wg tradycji z fundacji gromady jako wotum po ustaniu zarazy. Kamienna. Wyk. być może przez Kazimierza Adeodatusa Jana Martynskiego z Borzęcina.

Posąg Matki Boskiej Różańcowej, na ozdobnym, ogzymsowanym, czworobocznym postumencie z wolutami i płaskorzeźbami: Chrystus upadający pod krzyżem od frontu i po bokach: św. Wojciech, Jan Nepomucen; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem i otoczona żelaznymi sztachetami. Przyborów, w sąsiedztwie mleczarni. Wzniesiona 1869 z fundacji gminy. Kamienna.

Przyborów, przy drodze do Borzęcina, parc. F.M. Owczarków. Wzniesiona 1885 z fundacji Michała i Barbary Hamielców. Kamienna. Pełnoplastyczna grupa Ukrzyżowania z Chrystusem, Matką Boską Bolesną i św. Marią Magdaleną, na trójkondygnacjowym, czworoboczny ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: św. Barbara, Katarzyna, Michał Archanioł, Stanisław Bp, Wawrzyniec.

Przyborów, parc. S.H. Baniaków. Wzniesiona 19??? z fundacji Stanisława i Marcjanny Kondziołków; wyk. F. Lisak z Brzeska. Gipsowy posąg N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na kamiennym, ozdobny postumencie z płaskorzeźbami: św. Stanisław Bp, Marcjanna, Kazimierz; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Otoczona żelaznym ogrodzeniem.

Przyborów, parc nr 401 M.K. Sułkowskich. Wzniesiona 1953 z fundacji okolicznych mieszkańców. Gipsowy posąg Serca Jezusa, na kamiennym, ozdobny postumencie z wnękami, w których figurki: św. Stanisław Bp, Józef, Serca N.P. Maryi; osłonięta blaszanym zadaszeniem.
Przyborów, parc. nr 138 Banisiów. Wzniesiona 1846 z fundacji Sebastiana Ciurusia. Zachowany postument kamienny z inskrypcjami, pierwotnie zwieńczony kamiennym krucyfiksem.

KRZYŻE — FIGURY