2003

2003 – podsumowanie przygotowań do obchodów 750 rocznicy kanonizacji Św. Stanisława BM

Każda ważna rocznica związana z życiem świętego Stanisława BM była w jego rodzinnym gnieździe świętowana z wielką radością. Pokolenia szczepanowskich parafian wraz ze swymi duszpasterzami nie szczędzili trudu, by do obchodzonych jubileuszy stanisławowskich należycie się przygotować.

Jubileusz 750 – lecia kanonizacji świętego Stanisława był kolejnym sprawdzianem dla rodaków Świętego. Podjęli się oni, pod kierunkiem ks. proboszcza Władysława Pasiuta, ogromnego zadania przygotowań.

Chcąc godnie i dostojnie przyjąć wszystkich Gości i Pielgrzymów w Szczepanowskim Sanktuarium na rok przed uroczystościami jubileuszowymi rozpoczęto również prace remontowo – konserwatorskie. Wierni Parafianie wraz ze swoimi Duszpasterzami postanowili odnowić świątynię, do której będą w czasie uroczystości przybywać Pielgrzymi. Mieszkańcy Parafii bardzo ofiarnie i z całym sercem zaangażowali się we wszystkie podjęte prace. Dzięki wielkiej ich ofiarności i ciężkiej pracy, przeprowadzono następujące zadania: wymieniono całą więźbę dachową na wieży i kościele, a dach pokryto blachą miedzianą. Wymieniono zniszczone i przerdzewiałe krzyże, maszty oraz zostały pozłocone wszystkie kule pod krzyżami. Na wieży i murach kościoła uzupełnione zostały liczne i duże ubytki cegieł powstałe na wskutek działań wojennych a cały budynek kościoła został oczyszczony z sadzy i porosłych glonów. Wykonane zostały również metalowe okna zewnętrzne zabezpieczające witraże od zewnątrz.

W kościele sanktuaryjnym odnowiony został główny ołtarz – przywrócono mu pierwotną świetność. Do prezbiterium zostały wykonane nowe stalle, w które wbudowano trzy pamiątkowe fotele, na których w 1978 roku w czasie Jubileuszu 900-lecia śmierci Świętego Stanisława Szczepanowskiego siedzieli:

– Sługa Boży Ksiądz Prymas Polski. Stefan Kardynał Wyszyński

– Ówczesny metropolita krakowski Kardynał Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II

– Zmarły arcybiskup Jerzy Ablewicz – ówczesny Biskup Tarnowski.

Przeprowadzono konserwację dwóch obrazów Świętego Stanisława. Całe wnętrze kościoła zostało wymalowane, a istniejąca polichromia została oczyszczona i poddana konserwacji. Wymieniono całą instalację elektryczną i głośnikową: dla ciekawości podaję, że na wymianę okablowania w kościele zużyto ponad 6 kilometrów przewodu. Odnowiono 25 sztuk kinkietów. Podświetlono nawę główną i prezbiterium instalując 30 sztuk nowych specjalnych lamp. We wszystkich żyrandolach i kinkietach zostały zamontowane żarówki oszczę­dnościowe. Wykonana została nowa, radiofonizacja wewnętrzna i zewnętrzna ko­ścioła. Przebudowano prezbiterium przystosowując go do wymogów liturgicznych. W prezbiterium umieszczone zostały; nowy ołtarz soborowy “twarzą do wiernych”, dwie ambonki do sprawowania liturgii Słowa zaprojektowane przez mgr inżyniera architekta Juliana Klimka z Krakowa, a wykonane z pięknego włoskiego marmuru “Carara Blanco”. Ułożono również nową posadzkę z granitu ukraińskiego “Santiago Red”. Na nawie całego kościoła ułożono nową posadzkę w miejsce bardzo zniszczonej wykonanej z płytek betonowych, zastępując ją posadzką z włoskiego marmuru “Daino Reale”. Zakrystię wyposa­żono w nową stolarkę nawiązującą do wystroju neogotyckiego kościoła.

W Kościele Długoszowym odrestaurowano i odtworzono dwa portale gotyckie, jeden renesansowy, tablicę erekcyjną z 1470 roku oraz wyremontowano ławki. Pracom konserwatorskim poddana została konfesja stano­wiąca całość baptysterium. Polichromię oczyszczono i zabezpieczono a ściany kościoła zostały pomalowane.

Na czas uroczystości jubileuszowych, z myślą o celebransach zostało uszytych 100 sztuk jednakowych ornatów w czerwonym kolorze oraz kilka stuł a także został wyhaftowany piękny ornat podobizną Świętego Stanisława, w którym będzie sprawował Najświętszą Ofiarę Ksiądz Prymas Polski. Odnowiono i pozłocono jubileuszową z 1978 roku monstrancję, kielich a także dwa relikwiarze Świętego Stanisława. Poszczególne wioski przynależące do Parafii odnowiły cztery kaplice w obrębie kościoła i bramę cmentarną. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, sprawując pieczę nad Kaplicą Narodzenia Św. Stanisława, uporządkowało plac wytyczając alejki, położono tam kostkę brukową. Również na cmentarzu poczyniono wiele prac porządkowych między innymi: położono kostkę brukową wokół kościoła wybudowanego na miejscu domu rodzinnego Św. Stanisława, oraz zabetonowano 600 mb chodnika.

Od października 2001 roku trwa równocześnie kapitalny remont plebanii. Wybudowano dwa ołtarze polowe oraz przygotowywano plac, na którym odbywają się główne uroczystości Jubileuszowe.

Wspólnie z Panem Starostą Powiatu Brzeskiego Grzegorzem Wawryką i Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Janem Musiałem oraz Władzami Powiatu i Gminy przygotowywano parkingi i całe zaplecze zabezpieczające właściwy przebieg uroczystości, bezpieczeństwo Pielgrzymów, utrzymanie ruchu itp. Dzięki tej współpracy było nam lżej w realizacji podjętych zadań.

Przy drogach dojazdowych do Szczepanowa zostały umieszczane cztery tablice informujące o uroczystościach w Szczepanowskim Sanktuarium.

Dom Pielgrzyma, gdzie są przyjmowani Goście, przybrał odświętną szatę. Wykonano termoizolację a także elewację budynku.

Z myślą o Pielgrzymach, którzy przybywają do Szczepanowa z okazji kanonizacji Świętego Stanisława wydano: modlitewnik dla pielgrzymów, ilustrowany przewodnik po sanktuarium Świętego Stanisława opracowany przez Ks. mgr Zbigniewa Wielgosza – naszego rodaka, książkę pt. „Ziemia, która wydała Świętego, Szczepanów – historia miejscowości i Parafii” opracowaną przez Panią mgr Monikę Jawor, naszą Parafiankę; folder sanktuaryjny, pocztówki pamiątkowe, obrazy i obrazki, zakładki dla dzieci, kolorowe składanki informujące o sanktuarium w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim, a także pamiątkowy medal. Przygotowywany jest znaczek pocztowy oraz stempel okolicznościowy. Przygotowana jest też wystawa poświęcona życiu i działalności Św. Stanisława. Uroczystości szczepanowskie poprzedziła sesja naukowa przygotowana na przez Ks. Biskupa Ordynariusza i Starostę Tarnowskiego, która odbyła się 10 kwietnia w Tarnowie.

Na czas trwania odpustu w dniach 4-11 maja 2003 roku Parafianie przygotowali dekorację swoich domów, dróg oraz placu, na którym odbyły się uroczystości jubileuszowe.

Trudno wymienić wszystkie wykonane i podjęte prace. Jedno jest ważne: szczepanowscy parafianie, pracą i ofiarami, złożyli Panu Bogu i świętemu Stanisławowi oraz przyszłym pokoleniom wielki dar serca.