Chóry

Chóry działające w parafii Św. Stanisława BM

Oprawa muzyczna nabożeństw liturgicznych w szczepanowskiej bazylice jest nieodłącznym elementem tworzącym atmosferę skupienia i modlitwy. Od kilkudziesięciu lat z drobnymi przerwami przy parafii działa chór mieszany, a od kilku lat także chór dziecięcy. Swoim śpiewem ubogacają liturgię Mszy świętej.


Chór mieszany Parafii Szczepanów

Około 1977 roku ks. Leszek Kozioł założył pierwszy chór w Szczepanowie. Grupa ta liczyła wtedy około 40 osób – był to chór mieszany – czterogłosowy.

Kontynuatorem rozpoczętej pracy był ks. Franciszek Korta. Jednakże po jakimś czasie chór zaprzestał działalności.

Dopiero po kilkunastu latach pan organista Augustyn Mrzygłód wznowił działalność chóru parafialnego. W jego skład wchodzili mężczyźni – chór miał profil czterogłosowy.

W 2001 roku chór przyjął w swe szeregi kilkanaście kolejnych osób. Tak powstał ponownie chór mieszany czterogłosowy, który liczy obecnie 35 osób.

Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach parafialnych.

Próby chóru odbywają się 4 razy w tygodniu (środy, czwartki, piątki, oraz w niedziele – próba całości.).

Pragniemy, aby chór cały czas się powiększał, w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w próbach.


 Zespół Oremus

Od 1999 roku szczególna rolę w przygotowaniu śpiewu psalmów międzylekcyjnych i liturgii dla dzieci pełni dziecięcy zespół “Oremus”. Inicjatorem jego powstania był ks. Jacek Drożdż. Opiekunem grupy od samego początku jest Elżbieta Polak.

Obecnie w skład zespołu wchodzi 26 dzieci – w wieku od 9-14 lat.

Działalność chóru dziecięcego nie ogranicza się tylko do śpiewu w trakcie comiesięcznych Mszy Świętych dla dzieci. Aktywnie uczestniczy we wszystkich nabożeństwach z udziałem najmłodszych parafian.

Schola bierze również udział w ogólnopolskich i regionalnych przeglądach i festiwalach muzyki religijnej, gdzie zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.

Od 2004 roku znakiem szczególnym zespołu są specjalnie zaprojektowane stroje.