Postać Świętego Patrona

Św. Stanisław BM – rodak szczepanowski

Święty Stanisław Biskup i Męczennik jest patronem Polski. Jego życie oraz świadectwo jakie nim dał są wzorem do naśladowania dla wiernych.

Niniejsza strona zawiera fakty na temat Naszego Wielkiego Patrona, jego życia, sporu z królem Bolesławem Śmiałym oraz męczeńskiej śmierci. Nie wyczerpuje to oczywiście całego tematu, jednak stanowi dobre źródło informacji i platformę do dalszych poszukiwań.

Św. Stanisław

Fakty dotyczące Św. Stanisława BM

 

Król Bolesław Śmiały

Fakty dotyczące Króla Bolesława Śmiałego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *