Wiadomości

Szczepanów – Uroczystości odpustowe ku czci Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika / brzesko.ws

W Szczepanowie w dniach 7 – 14 maja 2023 obywały się doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Patrona Polski i ładu moralnego w życiu publicznym. Hasło tegorocznego odpustu „Wierzę w Kościół Chrystusowy” zostało zaczerpnięte z programu duszpasterskiego KEP na obecny rok liturgiczny, którego celem ma być obudzenie osłabionej dziś wśród wiernych wiary w Kościół i podniesienie świadomości czym w istocie jest Kościół i z czego wynika jego autorytet.

Galeria zdjęć <==

Artykuł w portalu brzesko.ws <==

Uroczystościom towarzyszyły dwie smboliczne daty a mianowicie 770 rocznica kanonizacji św. Stanisława, dokonana przez Papieża Innocentego IV w 1253 roku w Asyżu oraz 20 rocznica podniesienia szczepanowskiego kościoła przez Papieża Jana Pawła II do godności Bazyliki Mniejszej w 2003 roku.

Program odpustu był bardzo bogaty w wydarzenia liturgiczne, którym każdego dnia przewodniczyli zaproszeni biskupi z kraju; Ordynariusz Tarnowski bp. Andrzej Jeż, Metropolita Lubelski abp. Stanisław Budzik, Metropolita Katowicki abp. Wiktor Skworc, bp. Stanisław Salaterski, bp. Leszek Leszkiewicz a także nuncjusz apostolski do krajów skandynawskich abp. Henryk Nowacki i dwaj kardynałowie Lars Arbolerius ze Szwecji, który mówił o wyzwaniach stojących przed wspólnotą katolicką w luterańskim kraju i kard. Gerhard Ludwig Muller z Niemiec, który przewodniczył głównej uroczystości odpustowej w sobotę 13 maja.

Na uroczystości odpustowe z powodów pilnych obowiązków nie zdołał dotrzeć biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, który przysłał w swoim zastępstwie ks. płk Kryspina Raka. Warto dodać,że sobotnie uroczystości zaszczycił swoją obecnością Prymas – Senior abp. Józef Kowalczyk, który był obecny 20 lat temu podczas uroczystości w 2003 roku z udziałem legata papieskiego kard. Josefa Ratzingera późniejszego Papieża Bendykta XVI.

Ważnym wydarzeniem było udzielenie przez bp. S.Salaterskiego Sakramentu Bierzmowania młodzieży z kilku parafii dekanatu szczepanowskiego. Przy ołtarzu polowym zgromadziła się wraz ze swymi katechetami i świadkami młodzież z parafii Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Szczepanów, Bucze, Rudy Rysie, Przyborów, Mokrzyska i Maszkienice.

Szczególnym dniem w programie był udział pocztów sztandarowych i służb mundurowych Policji, Straży Pożarnej,vStraży Granicznej, Celników, Więziennictwa, Kolejarzy, Górników Kopalni Gazu Ziemnego w Szczepanowie a także Związku Piłsudczyków z oddziału w Dębicy.

Mszę świętą odprawił zastępca biskupa polowego Wojska Polskiego ks. płk Kryspin Rak. Wcześniej odbył się koncert muzyczny pod nazwą Majówka Patriotyczna w wykonaniu chóru sanktuaryjnego ze Szczepanowa pod batutą Wojciecha Oleksyka oraz wokalistów; pani Weroniki Czyż oraz kom. Pawła Pradla z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Główna uroczystość odpustowa odbyła się w sobotę 13 maja 2023 pod przewodnictwem kard. Mullera prefekta Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017. Mszę święta poprzedziła procesja z relikwiami i wizerunkiem Świętego od kaplicy narodzenia do ołtarza polowego znajdującego się w Panteonie Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej. Procesję poprzedziła kobieca banderia konna a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Okulic. Przed ołtarzem zgromadzono na specjalnym miejscu liczne relikwiarze z relikwiami Świętego. W koncelebrowanej mszy świętej udział wzięli biskup tarnowski A.Jeż, Prymas – Senior abp. Józef Kowalczyk i nuncjusz apostolski do krajów skandynawskich abp. H. Nowacki oraz licznie zgromadzeni księża. Kard Muller odprawił mszę i wygłosił homilię w języku polskim. W kazaniu często nawiązywał do odważnej i niezłomnej postaci św. Stanisława oraz do słów jego wielkiego czciciela św. Jana Pawła II.

Po zakończeniu głównej uroczystości odpustowej istotnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności wiernych było również otwarcie przez kard. Mullera Izby Pamięci oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w przedsionku szczepanowskiej Bazyliki, poświęconym pochodzącemu z Przyborowa i zmarłemu we wrześniu 2022 śp. biskupowi Janowi Styrnie, byłemu ordynariuszowi diecezji elbląskiej.

Na koniec sobotnich uroczystości kard. Muller dokonał w arkadach Panteonu poświęcenia fresków upamiętniających objawienia w Fatimie i Gietrzwałdzie oraz pobłogosławił darczyńców i ofiarodawców.

Ostatnim elementem wizyty kard. Mullera w Szczepanowie było spotkanie Bractwem Orderu Świętego Stanisława na dziedzińcu sanktuarium oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza w prezbiterium szczepanowskiej Bazyliki. Kardynał Muller to autor ponad 500 publikacji naukowych , była też okazja do uzyskania wpisu i autografu do ostatnio wydanej książki Cud nieśmiertelności. Co będzie po życiu ziemskim?

Każdego dnia po zakończeniu obrzędów liturgicznych była także możliwość indywidualnego oddania czci relikwiom szczepanowskiego Świętego. Uroczystości zamknęła w niedzielę 14 maja msza święta odprawiona przez pochodzącego z Łęk ks. Artura Mularza dyr. Wydziału Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Wojciech Legutko / brzesko.ws