Wiadomości

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W SZCZEPANOWIE KU CZCI ŚW. STANISŁAWA [FILM, ZDJĘCIA]

W Szczepanowie – miejscu narodzenia patrona Polski i diecezji tarnowskiej odbyły się główne uroczystości tygodniowego odpustu pod hasłem „Ze świętym Stanisławem gromadzimy się na Świętej Wieczerzy. W roku św. Józefa oraz beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego”.

„Relikwia czaszki Świętego Stanisława, na której widnieją ślady zadanych cięć, przypomina nam o konieczności obrony naszej wiary” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas odpustu ku czci św. Stanisława. 

Bp Jeż mówił w homilii, że męczeńska śmierć Świętego Stanisława jest bezcennym świadectwem wiary przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

„Św. Stanisław głosił odważnie Ewangelią, bez żadnej taryfy ulgowej nawet dla króla” – dodał.

Zdaniem biskupa, czas „nadstawiania głowy za Ewangelię” wcale się nie skończył lecz trwa nadal. Hierarcha przypomniał słowa kard. Roberta Saraha, który powiedział, że najbardziej prześladowani chrześcijanie żyją w Europie, gdzie chce się zabić wiarę i chrześcijańskie wartości.

„Wiara potrzebuje obrony i uzasadnienia, zwłaszcza gdy jest kwestionowana. We współczesnych realiach działania Kościoła i wyznawania naszej wiary, także w związku z nową ewangelizacją, potrzebujemy nowej apologii naszej wiary. Potrzebujemy przekonującej obrony wiary przed dzisiejszymi zarzutami. Jest to potrzebne zarówno na płaszczyźnie akademickiej, na froncie duszpasterskim, jak i w pogłębionej formacji religijnej każdej i każdego z nas. Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby dawać swoim życiem czytelne i przekonujące świadectwo wiary” – dodał biskup.

Pasterz Kościoła Tarnowskiego zachęcał do ustawicznej pracy nad tym, byśmy byli spójni w naszej wierze, w myśleniu i działaniu.

„Żyjemy w społeczeństwie ludzi coraz lepiej wykształconych, którzy jednocześnie dopuszczają się wielu nieetycznych zachowań – dotyczy to także nas chrześcijan. Wiemy, jak sprawić, żeby ludzie szybciej przyswajali sobie wiedzę, ale zapominamy o wysiłku jaki trzeba włożyć w formację moralną człowieka, we właściwe ukształtowanie sumienia. A bez tego wewnętrznego tętna nasze życie i praca zostałyby sprowadzone do swoistej „optymalizacji procesów” i wydajności produkcji” – powiedział kaznodzieja.

Bp Jeż podkreślił w homilii, że jako ludzie wierzący nie możemy dopuścić do tego, ażeby ktoś przypatrując się nam, widział rażącą sprzeczność pomiędzy tym, co przyjmujemy słuchając nauczania Chrystusa i Jego Kościoła a zastosowaniem tego w naszym codziennym postępowaniu.

„Mamy świadomość tego, że nie da się być chrześcijaninem przez godzinę w kościele, a później postępować sprzecznie z tym, do czego wzywa nas Chrystus” – dodał.

Mszy św. przewodniczył abp Józef Kowalczyk. Liturgię koncelebrowali biskup tarnowski Andrzej Jeż, abp Henryk Nowacki i kapłani.

Podczas uroczystości w Panteonie Świętych i Błogosławionych w Szczepanowie zostały poświęcone kolejne figury – św. Józefa i św. Justa.

Zapraszamy do wysłuchania całej homilii.

Kazanie biskupa Andrzeja Jeża

 


Napisane przez Ewa Biedroń / multimedia: ks. Marian Kostrzewa

Galeria zdjęć

Odpust w Szczepanowie - główna uroczystość [08.05.2021]