WażneWiadomości

Klepsydra księdza biskupa Jan Styrny

W poczuciu głębokiego bólu oraz chrześcijańskiej nadziei
na zmartwychwstanie w Chrystusie informujemy, że 28.09.2022 r. w godzinach popołudniowych odszedł
do Domu Ojca

KSIĄDZ BISKUP DR JAN STYRNA

Rodak szczepanowski

Uroczystości pogrzebowe w katedrze św. Mikołaja w Elblągu rozpoczną się w niedzielę 2 października Mszą św. żałobną o godz. 16.00. W poniedziałek 3 października o godz. 12.00 rozpocznie się Msza św. pogrzebowa, a po niej nastąpi złożenie ciała Zmarłego w krypcie biskupów elbląskiej katedry.

Bp Jan Styrna był kapłanem diecezji tarnowskiej. Urodził się 25 stycznia 1941 w Przyborowie, w Parafii pw. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie, powiat Brzesko, województwo małopolskie. Ochrzczony
w Szczepanowie, dnia 09.02. 1941 roku. 28 stycznia 1965 roku przyjął święcenia Diakonatu, a 27 czerwca 1965 roku przyjął Sakrament Kapłaństwa. Tydzień później w rodzinnej Parafii w Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie przeżywał swoje prymicje. Był wikariuszem w Nowym Wiśniczu, Krynicy Górskiej, Mielcu. Odbył studia z teologii pastoralnej w KUL uzyskując stopień naukowy doktora teologii. W latach 1978-80 pracował jako duszpasterz pracowników polskich w NRD w diecezji Berlin. W latach 1980 – 82 był wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Seminarium Duchownym w Tarnowie. Pracował jako proboszcz i dziekan w Bieczu (1982-1991). W latach 1991-2003 był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej a w latach 2003-2013 był biskupem diecezjalnym elbląskim. A w latach 2013-2014 pełnił rolę administratora diecezji elbląskiej. Od 28 maja 2014 rezydował w Elblągu jako biskup senior. Piastował ponadto funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa rolników (2001-2011).

Łącząc się z Księdzem Biskupem naszym Rodakiem, poprzez naszą wspólną modlitwę w tajemnicy świętych obcowanie, zapraszamy Parafian do Bazyliki:

– w czwartek, piątek i sobotę na godz. 17.30 na różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego,
niedzielę, tj.02 października na Mszę świętą na godz. 9.3o., za Jego nieśmiertelną duszę.

KLEPSYDRA