Wiadomości

50-lecie kapłaństwa księdza biskupa Jana Styrny

2015-05-03 Szczepanow_01303 maja ksiądz biskup Jan Styrna – rodak szczepanowski – obchodził swój jubileusz 50 lecia kapłaństwa. Święceń prezbiteratu udzielił mu w 1965 r. w katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie ówczesny biskup diecezjalny ksiądz Jerzy Ablewicz.

Ksiądz Jan Styrna urodził się 25 stycznia 1941 r. w Przyborowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r. Jako wikariusz pracował w Nowym Wiśniczu, Krynicy-Zdroju, Mielcu.

W 1971 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone doktoratem z teologii pastoralnej. Pod koniec lat 70. duszpasterzował polskim robotnikom w diecezji berlińskiej, a po powrocie do kraju był wykładowcą warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1980 r. został mianowany proboszczem, a potem dziekanem w Bieczu.

Dnia 22 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i przyznał stolicę tytularną Aquipendium. Sakrę biskupią przyjął dnia 28 lipca 1991 r. Od 2001 r. pełni funkcję krajowego duszpasterza rolników. Od 2 sierpnia 2003 r. biskup ordynariusz Diecezji Elbląskiej. Jego ingres do Katedry św. Mikołaja w Elblągu odbył się 23 sierpnia 2003 r. W październiku 2013 ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu.