Ważne

Życzenia Wielkanocne – 2024 r.

„Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco bądź nam miłościwy”.

 

Drodzy Parafianie,

Dzieląc się radością Wielkanocnego Poranka, życzę takiego zapatrzenia się w Oblicze Zmartwychwstałego, by był dla Nas źródłem niezachwianej wiary oraz życiodajnej miłości do Boga, Kościoła i człowieka.

Abyśmy wspierani mocą Zmartwychwstałego, zwyciężali zło i nienawiść w naszych sercach; w życiu rodzinnym i społecznym, wybierali zawsze to, co służy prawdziwemu dobru człowieka, naszej Parafii oraz Narodu.

Byśmy byli odważnymi i radosnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym środowisku.

Jako wspólnota parafialna „Uczestnicząc we wspólnocie Kościoła”  odnawiajmy oblicze ziemi, by na glebie dobrze uformowanego sumienia mogła wzrastać prawda i życzliwość.

Otwórzmy serca, aby przyjąć z głęboką wiarą Chrystusa, który przychodzi podczas każdej Eucharystii.

Otwórzmy oczy, abyśmy dostrzegali wokół siebie znaki oraz cuda Jego mocy i dobroci, dokonujące się przez orędownictwo naszego Patrona, św. Stanisława BM.

Otwórzmy nasze usta, aby radosna nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa była głoszona w naszych domach, miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. 

Niech pokój, który daje nam Zmartwychwstały Chrystus, będzie iskrą do zabiegania o pokój w naszych sercach, Ojczyźnie i świecie.

 Z darem modlitwy i błogosławieństwa

 dr Marcin Kokoszka
Proboszcz