Wiadomości

Szczepanów – odpust ku czci patronki

Św. Maria Magdalena była czczona w Szczepanowie od czasów św. Stanisława, który tutaj się urodził.

W czwartek 22 lipca 2021 r. w sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie odbywały się uroczystości odpustowe ku czci św. Marii Magdaleny, patronki pierwszego kościoła i parafii.

Kaznodzieja i sumista ks. Grzegorz M. Baran przypomniał w homilii, że Szczepanów wiążą ze św. Marią Magdaleną dwie tradycje.

– Pierwsza mówi o tym, że pierwszy kościół ku czci św. Marii Magdaleny wybudowali rodzice św. Stanisława. Druga, że sam biskup Stanisław ufundował tutaj świątynię pod wezwaniem świętej z Magdali, którą również konsekrował. Jakkolwiek było, obie tradycje łączy jedno – imię kobiety, którą Pan Jezus uwolnił z mocy złych duchów, która została Jego uczennicą, była obecna pod krzyżem, widziała, gdzie złożono ciało Jezusa, a po Jego zmartwychwstaniu była pierwszą, która spotkała swego Nauczyciela – mówił kapłan.

Ks. Baran podkreślił, że św. Maria Magdalena jest dzisiaj wzorem wiernego podążania za Jezusem, słuchania Go, posłuszeństwa Jego nauce oraz odważnego głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu.

– Św. Maria Magdalena uczy nas, że Jezus zmienia życie, nadaje mu sens i czyni je szczęśliwym. Dzisiaj, inaczej niż w czasach świętej, spotykamy Jezusa. Przede wszystkim w Jego słowie i sakramentach, ale jest to ta sama przemieniająca człowieka obecność – mówił ks. Baran zachęcając uczestników Sumy do częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, oraz z sakramentu Eucharystii. – W nich doświadczamy tego, co otrzymała św. Maria Magdalena, czyli uwolnienia od złego, a także umocnienia łaską Bożą – dodawał kaznodzieja.

Św. Maria Magdalena jest do dzisiaj patronką szczepanowskiej parafii, a także patronką kościoła zbudowanego przez Jana Długosza w 1470 roku.

– Świątynia ta została włączona na początku XX wieku w bryłę nowej świątyni noszącej wezwanie św. Stanisława. Mimo to nie straciła swojej patronki. W kościele długoszowskim znajduje się tryptyk pokazujący tak zwaną „świętą rozmowę”. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem rozmawiającą ze św. Marią Magdaleną i św. Stanisławem. Ponadto na ścianach są namalowane sceny z życia św. Marii Magdaleny, w głównym oknie prezbiterium jest witraż przedstawiający świętą pod krzyżem. Mamy również piękny obraz o tej samej tematyce, który niegdyś zasłaniał ikonę św. Stanisława w głównym ołtarzu sanktuarium. W procesjach noszony jest też feretron ukazujący naszą patronkę jako pokutnicę, bo i ten rys jej biografii jest obecny w pobożności jej czcicieli – mówi ks. prał. Władysław Pasiut, kustosz sanktuarium św. Stanisława.

Warto dodać, że w 2022 roku minie 950. rocznica konsekracji biskupiej Stanisława (1072). Jeśli kościół pw. św. Marii Magdaleny jest mu współczesny, to święta jest patronką miejscowej wspólnoty od prawie 1000 lat.

Galeria zdjęć / Tarnowski Gość Niedzielny <==

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ