Wiadomości

Spektakl pt. „Objawienia fatimskie – dzieci z Fatimy”.

W niedzielne popołudnie 12 maja o godzinie 16:30 na zakończenie parafialnego odpustu przeżywanego pod hasłem: „Czerpiąc z dziedzictwa Świętego Stanisława uczestniczę we wspólnocie Kościoła”  oraz w przeddzień kolejnej rocznicy objawień fatimskich, w Domu Pielgrzyma dziewczynki z DSM przy zaangażowaniu dwóch chłopców przedstawiły spektakl pt. „Objawienia fatimskie – dzieci z Fatimy”.

Choć od objawień fatimskich minęło już ponad 100 lat, więc wydaje się, że ten czas jest długi, zwłaszcza dla ludzi młodych, to chcieliśmy na nowo przypomnieć przesłanie, które Matka Boża skierowała do trójki portugalskich dzieci: Łucji, Hiacynty i Franciszka: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić nawrócenie grzeszników, zakończenie wojny i pokój na świecie”. 

Odtworzenie scen z objawień Matki Bożej w Fatimie miało na celu, uzmysłowić nam, że choć nie dostąpiliśmy łaski oglądania i słuchania Maryi, nie byliśmy naocznymi świadkami, to powinniśmy wrócić do tamtych wydarzeń i stać się jego uczestnikami, prawdziwie uwierzyć w przesłanie, które Matka Boża, poprzez trójkę dzieci, skierowała do każdego z nas i wcielać je w swoim życiu.

Fatimskie wołanie o modlitwę, pokutę i nawrócenie grzeszników jest wciąż aktualne i ponadczasowe, zwłaszcza jeśli spojrzymy z perspektywy obecnych czasów i sytuacji w jakiej znajduje się dzisiejszy świat. Z jednej strony orędzie przekazane trójce dzieci, przepojone jest głęboką troską o los całego świata, ludzkości pogrążonej w grzechu, zmierzającej w złym kierunku, a z drugiej niesie nadzieję, płynącą z Serca Jej Syna, poprzez Jej Niepokalane Serce, które chce okazać światu miłosierdzie.

W fatimskim przesłaniu nie doszukamy się żadnych nowych prawd, czy sensacji. Maryja, chce przypomnieć podstawowe wezwanie ewangeliczne: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  „Fatima jest wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia” – w tych słowach wypowiedzianych kiedyś przez św. Jana Pawła II zawiera się prawda objawień fatimskich.

Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej uczy nas pokory, umartwienia i akceptacji – czyli przyjmowanie danego nam życia, takim jakie ono jest, z codziennymi trudnościami i z oddaniem się do dyspozycji Boga, nawet jeśli musimy kroczyć najtrudniejszą drogą, obarczoną cierpieniem i krzyżem choroby, samotności, niezrozumienia, itd.

Sedno Fatimy to właśnie modlitwa, pokuta i nawrócenie. Te trzy elementy współgrające ze sobą i nierozerwalnie połączone są dla każdego człowieka znakiem nadziei na ocalenie, na lepszą przyszłość i osiągnięcie zbawienia.

Dziękujemy dziewczynkom i chłopcom zaangażowanym w przedstawienie oraz wszystkim, którzy tak licznie przybyli na spektakl. Mamy nadzieję, że przypomnienie ogromnej mocy i siły, która płynie z odmawiania Różańca przyczyni się do licznego uczestnictwa w nabożeństwach fatimskich odprawianych w naszej parafii, 13 dnia każdego miesiąca, począwszy od maja do października oraz do praktykowania codziennej modlitwy różańcowej w swoich rodzinach.  

Paulina Łuszcz

Galeria zdjęć