Wiadomości

Rusza “Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. To już XXV edycja!

Rusza jubileuszowa XXV edycja akcji “Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Dziś trudno sobie wyobrazić świąteczny stół bez płomienia świecy Caritas. Na przestrzeni 25 lat to ponad 50 milionów świec i kilka pokoleń dzieci, które otrzymały pomoc dzięki otwartości serc Polaków.

W tygodniu, w zakrystii, będzie można nabyć Wigilijną świecę Caritas. W przyszłą niedzielę przy Bazylice, członkowie Caritas, będą rozprowadzać świece na stół wigilijny.

Pomysł Wigilijnej Świecy Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zajaśniało na stołach w całej Polsce. Każda świeca daje potrzebującym dzieciom wakacyjny wypoczynek, darmowe posiłki, zwiększa ich szanse edukacyjne za pomocą stypendiów oraz wspiera w rehabilitacji i leczeniu.

Świeca Caritas, a także Betlejemskie Światło Pokoju, które roznoszone jest przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego są nieodłącznym elementem Wigilii w Polsce. Ogień to symbol braterstwa, jedności i pokoju. Świecę Caritas można odpalić od Betlejemskiego Światła Pokoju, które dostępne będzie od 17 grudnia w miejscach wskazanych na specjalnej Mapie Światła.

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którą otrzymuje się na pamiątkę złożonej ofiary, jest znakiem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin. Zapalona na wigilijnym stole świadczy o miłość i solidarności z tymi, którym brakuje nie tylko środków materialnych, ale często rodzinnego ciepła i miłości.
Środki pozyskane z akcji są przeznaczane na następujące formy pomocy:
– dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin,
– dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci,
– prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych,
– wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek.

Jak pomóc?

Akcję można wesprzeć nabywając świece Caritas, których dystrybucja odbywa się w w tygodniu, w zakrystii. W przyszłą niedzielę przy Bazylice, członkowie Caritas, będą rozprowadzać świece na stół wigilijny. Od lat ofiara za małą świecę wynosi 5 zł, a za dużą 15 zł.

Można również wysłać SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt: 2,46 z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Fot. Ks. Paweł Kłys

IB / e-kai.pl /