Wiadomości

Próba ta sama, zmienia się tylko rodzaj miecza

W Szczepanowie rozpoczął się tygodniowy odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Od 2 do 9 maja potrwa w sanktuarium patrona Polski tygodniowy odpust.

– W tym roku jego hasłem przewodnim są słowa „Zgromadzeni ze św. Stanisławem na Świętej Wieczerzy. W roku św. Józefa i beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego” – mówi ks. prał. Władysław Pasiut, kustosz sanktuarium. – Hasło nawiązuje do trwającego roku duszpasterskiego poświęconego Eucharystii, a także do aktualnych wydarzeń w Kościele powszechnym i w Polsce – dodaje kustosz.

Sumie inaugurującej odpust przewodniczył ks. Krzysztof Kamieński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego im. abp. Jerzego Ablewicza w Tarnowie. W homilii przypomniał, że św. Stanisław pokazuje, jak wytrwać przy Chrystusie w obliczu próby.

– Dla niego była to próba wiary i odwagi. Stanął w obronie pokrzywdzonych i spotkał go za to wyrok śmierci. Jan Paweł II nazwał męczeńską śmierć biskupa Stanisława bierzmowaniem narodu, ponieważ okazało się w tamtym czasie, że chrześcijaństwo w Polsce stało się na tyle dojrzałe, by bronić ładu moralnego w społeczeństwie nie wahając się sprzeciwić nawet najwyższej władzy państwowej. Stanisław wyszedł z tej próby zwycięsko, choć stracił życie. Jednak ten, który padł pod mieczem, żyje – mówił ks. Kamieński.

Kaznodzieja podkreślał, że próbom wiary i odwagi w jej głoszeniu jest poddany każdy chrześcijanin.

– Próba jest wciąż tam sama, zmienia się tylko rodzaj miecza, forma prześladowania. Jednak żaden rodzaj miecza, jeśli trwamy w Chrystusie, nie jest wstanie nas od Niego oderwać – podkreślał sumista.

Ks. Kamieński zwrócił także uwagę, że jako naród zakorzeniony w chrześcijaństwie jesteśmy poddani próbie relatywizmu. W tym kontekście przypomniał prorocze słowa ks. Adama Albina, wykładowcy muzyki kościelnej w WSD w Tarnowie, który w 1907 roku pisał, „że źle jest dzisiaj na świecie, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy się na to skarżą. Kult złotego cielca wyrósł na powszechnym pragnieniu używania i tylko używania. Chaotyczne wykształcenie prowadzące do zaniku zdrowych wzorców, do stopniowej zagłady jasnych pojęć o tem, co się godzi, a co się nie godzi, o tem, co dobre, a co zło, co przywzoite, a co nieprzyzwoite. Wreszcie brak odwagi zamanifestowania własnych dobrych przekonań wobec terroryzmu żywiołów wojujących nie męstwem, ale bezczelnością”.

– Słowa napisane ponad 100 lat temu ciągle opisują rzeczywistość. Konsekwencje kultury hedonizmu i relatywizmu nas dotykają, a jeśli Kościół się jej sprzeciwia, wówczas spotyka się z ostracyzmem, lekceważeniem lub prześladowaniem. Nie można jednak płynąć z rwącym nurtem rzeki doczesności. Trzeba trzymać się Chrystusa, który ma odpowiedzi na najważniejsze współczesne pytania człowieka. Zaświadcza o tym św. Stanisław, który mimo upływu tylu wieków, nadal jest moralnym drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków – mówił ks. Kamieński.

Głównym wydarzeniem szczepanowskiego odpustu będzie sobotnia Suma 8 maja o godz. 11. Będzie jej przewodniczył abp Józef Kowalczyk. Razem z nim do Szczepanowa będą pielgrzymować abp Henryk Nowacki i bp Andrzej Jeż. Szczegółowy program odpustu znajdziecie na stronie sanktuarium.

Galeria zdjęć <==

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ