Wiadomości

Parafia Szczepanów wspomina 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

We wtorek, 16 października 2018 r. przypada 40. rocznica wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.  Przez wieki do miejsca narodzin Świętego przybywali pielgrzymi –  możni tego świata, Królowie Polski, duchowni. Wśród nich byli również przyszli papieże – Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

W pamięci mieszkańców Szczepanowa na zawsze pozostaną wizyty ks. kardynała Karola Wojtyły w sanktuarium szczepanowskim, a także pamięć i troska jakimi darzył miejsce narodzin Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Kroniki zapisały Jego wizyty w Szczepanowie – udział w pogrzebie ks. prof. Stanisława Adamczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rodaka z Łęk, a także w uroczystościach diecezjalnej stacji milenijnej w 1966 roku.

Najpiękniej jednak błyszczą karty kronik z 1978 roku. Wtedy to przewodniczył uroczystej Mszy świętej z okazji 900 rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, rozpoczynającej Rok Świętego Stanisława. Przywiózł ze sobą relikwiarz głowy Patrona Polski, a po wygłoszonym słowie pobłogosławił nim wiernych. Pięć miesięcy później został Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. Nie zapomniał wówczas o Szczepanowie, miejscu urodzin swego poprzednika na stolicy biskupiej w Krakowie. Uważał, iż nazwa miejsca urodzenia Patrona Polski była nieodłącznym znakiem tożsamości świętego Stanisława. Jednym z ostatnich przejawów troski o szczepanowskie sanktuarium było wyniesienie w 2003 roku tutejszego kościoła parafialnego do godności bazyliki mniejszej.

Szerzej o związkach papieża ze Szczepanowem i osobą Św. Stanisława BM można przeczytać na stronie internetowej szczepanowskiej Bazyliki: http://www.bazylikaszczepanow.pl/parafia/jan-pawel-ii-karol-wojtyla-w-szczepanowie/