Wiadomości

Odpust ku czci Św. Stanisława w czasach koronawirusa

Od przyszłej niedzieli tj. od 3 maja, w naszym Sanktuarium rozpoczynamy tygodniowy odpust ku czci Św. Stanisława BM – naszego Rodaka, rozważając hasło: ‟Święty Stanisław Szczepanowski – gorliwy czciciel Eucharystii”. Tegoroczny odpust przeżywać będziemy, wspominając 100 – rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, w roku beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Program odpustu jest w Pasterzu i będzie umieszczony na stronie internetowej Parafii.

Szczegóły odpustu podamy w najbliższym czasie. W związku ze zbliżającymi się uroczystościami odpustowymi, zachowując wszelkie przepisy bezpieczeństwa i ograniczenia liczbowe, będziemy przeżywać w tym roku odpust w nieco zmienionej formie. Nie będziemy też dekorować całej Parafii, jak w minionych latach.

Przygotowania

Mieszkańców Mokrzysk i Wokowic – prosimy, aby odświeżyli bramy powitalne na skrzyżowaniach. Mieszkańców Łęk – prosimy o przygotowanie placu przy Bazylice, w Panteonie i na parkingach. Mieszkańców Przyborowa – prosimy o przygotowanie Kaplicy Narodzenia Św. Stanisława, plac przy kaplicy, Kościół na cmentarzu i plac przy kościele. Mieszkańców Szczepanowa – prosimy o dekorację i przystrojenie odcinek drogi od Bazyliki do Kaplicy Narodzenia. Sprzątanie będzie w czwartek i piątek od godz. 8.oo rano.

Przestrzegając reguł bezpieczeństwa i wyznaczonych odstępów od siebie, bardzo prosimy, aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości włączyli się w dekorowanie Parafii, tak jak to czynili dotychczas. Na czas odpustu, zadbajmy także o estetykę naszych domów, obejść i posesji. Dlatego prosimy, aby każdy dom przystroić na czas odpustu przez wystawienie obrazu Świętego, czy też podświetlenie i jeśli mamy wywieszenie flagi. Radnych Parafialnych prosimy, aby pokierowali tymi pracami. Prosimy, aby maszty z flagami umieszczać, nie przy samej jezdni, ale po drugiej stronie rowów. Mieszkańców tych posesji, przy których będą maszty prosimy, aby troszczyli się o nie, gdy wiatr czy wichura przewróci, czujmy się odpowiedzialni za ich ponowne postawienie.