Wiadomości

Koronawirus – informacje dla wiernych z parafii Szczepanów

Biskup tarnowski ograniczył możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. 

W związku z zaistniała sytuacją i ograniczeń wielkości zgromadzeń do 50 osób – prosimy aby jutro i w kolejne dni aż do odwołania na Mszę świętą przyszli Ci, którzy zamówili intencje Mszy świętej i najbliższa rodzina.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż udziela wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej – aż do odwołania.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje przydatne dla parafian.

 

Drodzy Parafianie!
Trzecią niedzielę Wielkiego Postu, przyszło nam przeżywać w niecodziennej atmosferze wynikającej z zagrożenia naszego życia, powodowanym przez koronawirusa. Chciałbym Was wszystkich zapewnić, że jako Wasi duszpasterze jesteśmy z Wami w ciężkich chwilach, które wspólnie przyszło nam przeżywać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji, wierni potrzebują nie tylko szpitali i lekarzy, ale także kościołów i kapłanów. W tych dniach na modlitwie, łączymy się z chorymi i rodzinami, cierpiącymi z powodu pandemii. Zapewniamy was o modlitwie w Waszych intencjach, aby Pan dał nam siłę do przetrwania tego doświadczenia. Ze swej strony również prosimy, o waszą modlitwę w naszych intencjach.

W związku z powyższym zagrożeniem, władze państwowe, Rada Stała KEP, a także Pasterz naszej Diecezji, Bp Andrzej Jeż, wydał odpowiednie zarządzenia, dotyczące środków ostrożności, do których winniśmy się stosować. Pamiętajmy o wszystkich poleceniach dotyczących naszego bezpieczeństwa. Stosujmy się też do wszystkich poleceń służb sanitarnych, dbając o higienę osobistą, częste mycie rąk oraz zachowanie spokoju i rozwagi. Nie ulegajmy panice i psychozie, jaką chcą nam zaserwować niektórzy nieodpowiedzialni ludzie!

Jeszcze raz, podkreślając powagę sytuacji, zachęcam do wspólnej modlitwy rodzinnej i do wiary w moc tej modlitwy. Zawierzajmy tę trudną sytuację w naszej Ojczyźnie i w świecie naszemu Rodakowi Św. Stanisławowi, Patronowi Polski, ufając, że i tym razem obroni nas przed nawałą nieszczęścia. Niniejszym, aż do odwołania, w celu zachowania procedur bezpieczeństwa, odwołuję wszystkie spotkania grup i zespołów pracujących przy naszym Sanktuarium.

ks. Władysław Pasiut

kustosz Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie

 

Msze Święte

W związku z zaistniała sytuacją i ograniczeń wielkości zgromadzeń do 50 osób – prosimy aby jutro i w kolejne dni aż do odwołania na Mszę świętą przyszli Ci, którzy zamówili intencje Mszy świętej i najbliższa rodzina.

 

Modlitwa w sanktuarium

Chcemy was zapewnić, że nasza Bazylika będzie otwarta, codziennie jak dotychczas od godz. 6.oo rano do godziny 21.oo., aby wierni mogli się w nich indywidualnie modlić. Codziennie też jak dotychczas, będzie możliwość spowiedzi świętej.

Informuję także, że w Panteonie Szczepanowskim, Świętych i Błogosławionych, codziennie o godz,.18.oo, Kapłani będą się modlić, o uchronienia naszych rodzin przed tą straszliwą epidemią. 

 

Transmisja internetowa mszy świętej

Rozszerzająca się epidemia koronawirusa oraz restrykcje związane z próbą ograniczenia jej ekspansji mają wpływ na kolejne dziedziny naszego życia – także na sprawy religijne.

Dlatego też warto pamiętać, że w obecnej sytuacji – zachęcamy do transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia.

Warto pamiętać także o tym że w szczepanowskiej bazylice zamontowana jest kamera internetowa, która pozwala oglądać transmisje Mszy Świętych. Transmisje odbywają się wg harmonogramu Mszy świętych i nabożeństw.

KAMERA w bazylice mniejszej w Szczepanowie <==

Plan transmisji 

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA

Msza święta w Bazylice: 6. 30 oraz w okresie zimowym 17.00

NIEDZIELA 

Msza święta w Bazylice: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 15.30

 Droga Krzyżowa o godz. 14. 3o

 Gorzkie Żale i Msza Święta o godz. 15.oo

Transmisje m.in. Drogi Krzyżowej:

PIĄTEK

godz.16.00 – dzieci, godzina 17.30 – młodzież i starsi

 

SENIORZY – zadbajmy o bliskich i sąsiadów w potrzebie

Seniorzy to grupa osób, która szczególnie powinna chronić się przed koronawirusem i ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Stąd powszechne apele prezydentów miast i wójtów gmin do mieszkańców, aby zwrócili uwagę na osoby starsze i samotne z sąsiedztwa i zaoferowali im swoją pomoc na przykład w zrobieniu zakupów spożywczych czy lekarstw.

 


Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.