Wiadomości

Honorowa Odznaka PRIMIUS IN AGENDO dla księdza prałata Władysława Pasiuta

Ks. Prałat Władysław Pasiut z Parafii św. Stanisława BM w Szczepanowie w 2023 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. W Szczepanowie pełnił posługę duszpasterską od 2001r.  Za swoją pracę ksiądz prałat został odznaczony Honorową Odznaką PRIMIUS IN AGENDO. Medal nadała Dorota Bojemska minister rodziny i polityki społecznej w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. Medal został wręczony księdzu prałatowi przez poseł Józefę Szczurek-Żelazko w niedzielę 29 stycznia 2024 r. 

– Doceniając Jego zasługi na rzecz budowania wspólnoty lokalnej, wspierania rodzin, dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami szczególnie trudnych dla nich chwilach Minister Rodziny i Polityki Społecznej w rządzie Zjednoczonej Prawicy przyznała Ks. Władysławowi w dowód uznania Honorową Odznakę PRIMIUS IN AGENDO /Pierwszy w działaniu/, którą dzisiaj miałam zaszczyt przekazać w obecności parafian – napisała na swoim profilu poseł Józefa Szczurek Żelazko.

Serdecznie gratuluję i życzę wielu lat w zdrowiu.

Odznaka PRIMIUS IN AGENDO jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.