Wiadomości

Życzenia na Boże Narodzenie – „A słowo stało się Ciałem ”

DRODZY PARAFIANIE !

„W narodzonym Jezusie Chrystusie, Wszechmocny Bóg objawił się światu”

Przyszedł na spotkanie człowieka.
Przyszedł pośrodku nocy.
Przyszedł do nas, w Chrystusie, przynosząc nam pokój, radość i wesele.
Przyszedł, by przemienić naszą ludzką słabość w siłę, by uzdrowić i uleczyć to, co jest w nas skażone pogardą, egoizmem, złością i zazdrością;
Przyszedł, by oczyścić i pojednać w sobie to wszystko, co jest źródłem podziału niezgody i rozłamu.

Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy Wcielania Słowa Bożego, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas, pragną życzyć:
– wiary Pasterzy, zwyczajnej, szczerej i zdolnej zadziwić się cudem Bożej mocy
– nadziei Mędrców, heroicznej, niespokojnej każącej szukać nowych śladów Bożej obecności w świecie,
– miłości Maryi i Józefa, tak cierpliwej i łaskawej, która pozwoli wszystko znieść. 

Niech Nowonarodzony Zbawiciel świata, z jeszcze większą mocą swojej łaski, obdarza Was, błogosławiąc każdy trud w służbie rodzinie i najbliższym, niosąc tym samym miłość, radość i błogosławieństwo w Nowym 2018 Roku.

Życzy Ks. Władysław Pasiut – proboszcz zapewniając o stałej modlitwie w Waszych intencjach

Szczepanów -2017 – Boże Narodzenie