Wiadomości

Zmiany duszpasterzy w Parafii Szczepanów

Informujemy Parafian, że po osiągnięciu 70 roku życia, zgodnie z Prawem Kanonicznym, z dniem 12 sierpnia 2023 roku, ks. Władysław Pasiut przechodzi na emeryturę. Na Jego miejsce nowym Proboszczem został zamianowany ks. dr Marcin Kokoszka, były Ekonom Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Nowy ksiądz Proboszcz, na swój urząd, zostanie uroczyście wprowadzony przez księdza wicedziekana dekanatu, w niedzielę 13 sierpnia, na Mszy świętej o godz. 11.oo, na którą już dzisiaj zapraszam całą wspólnotę Parafialną, aby powitać nowego Księdza Proboszcza.

Równocześnie informujemy, że ksiądz Władysław Pasiut nie żegna się z Parafią, ponieważ Ksiądz Biskup Ordynariusz zadecydował, aby pozostał w Szczepanowie jako emeryt i w dalszym ciągu służył pomocą. Wspólnie z nowym Księdzem Proboszczem i po konsultacji z Radą Duszpasterską, zadecydowano, że zamiast pożegnania, Parafianie złożą podziękowanie ustępującemu księdzu Proboszczowi w dniu 24 września podczas odpustu o godz. 11.oo.

Informujemy także, o nominacji ks. dr Jan Lorka na proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Łękawce k. Tarnowa, w której pasterzowanie rozpocznie 12 sierpnia 2023 r.

W dekrecie nominacyjnym, Księdza Biskupa Ordynariusza czytamy: Księdzu Proboszczowi Janowi Lorkowi, powierzam troskę o zbawienie wiernych parafii Łękawka oraz administrację tej parafii w sprawach duchowych i materialnych. Życząc Drogiemu Księdzu obfitych łask Bożych w wypełnianiu nowych obowiązków, z serca błogosławię – Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski.

My ze swej strony, zapewniamy o naszej modlitwie w int. Ks. Proboszcza Jana, wdzięczni za Jego siedmioletnią, gorliwą posługę w naszej parafii. Uroczyste podziękowanie i pożegnanie ks Jana, będzie w niedzielę 06 sierpnia na Mszy świętej o godzinie 11.oo.