Wiadomości

Złoty jubileusz kapłaństwa w Szczepanowie / zdjęcia

Wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisław Budyn i spowiednik bazyliki bocheńskiej ks. Stanisław Czuj świętowali 50-lecie kapłaństwa.

Księża sprawowali Mszę św. jubileuszową 30 maja w sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie razem z dwoma kolegami z rocznika święceń oraz kustoszem ks. prał. Władysławem Pasiutem i rodakiem ks. Łukaszem Gładkim, wicedyrektorem Caritas diecezji sosnowieckiej.

– Księża rodacy wspomagają nasze sanktuarium, czują z nim głęboką więź duchową, która ma też swój materialny wyraz – podkreśla ks. Pasiut dodając, że ks. Budyn, razem ze swoim nieżyjącym już bratem ks. Józefem Leśniowskim, ufundowali nową posadzkę do szczepanowskiej bazyliki, kiedy trwał jej gruntowny remont.

Ks. Budyn od 40 lat pracuje wśród polskich katolików w Niemczech. W latach 2002-2020 był rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

– Kto miał możliwość bycia w drezdeńskim rosarium, gdzie rosną róże z całego świata, może się dowiedzieć, że na ich wzrost ma wpływ ziemia przywieziona z ich ojczystego miejsca. Ja również noszę w sobie duchowe dziedzictwo szczepanowskiej parafii, z niego czerpałem siły do pracy wśród rodaków w Niemczech. Za ten dar serdecznie wszystkim dziękuję – mówił na zakończenie Mszy św. ks. Budyn.

Ks. Stanisław Czuj, pełniący obecnie funkcję penitencjarza w bazylice św. Mikołaja w Bochni, podkreśla, że złoty jubileusz kapłaństwa każe też patrzeć w przyszłość.

– I to nie bynajmniej w tę ograniczoną horyzontem, ale wieczną – mówił jubilat.

Z 42 księży diecezjalnych i 3 filipinów, wyświęconych 50 lat temu, obecnie żyje 25 księży. W poniedziałek 31 maja rozpoczną oni jubileuszowe rekolekcje w starosądeckiej Opoce.

Warto dodać, że 24 maja w Hanowerze odbyło się dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa ks. Budyna oraz za 40-lecie jego pracy w Niemczech. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.

Wyliczając różnorakie inicjatywy duszpasterskie, edukacyjne i kulturalne, które realizował ks. Budyn razem z księżmi i świeckimi, abp Gądecki podkreślał, że ks. Budyn koordynował pracę duszpasterską PMK w Niemczech, która jest bardzo rozległa.

– Obecnie PMK liczy 65 ośrodków parafialnych podzielonych na pięć dekanatów. Posługę duszpasterską pełni tu 102 kapłanów. Msze św. odprawiane są regularnie w ponad 300 kościołach lub kaplicach niemieckich. Dodatkowo w okresie robót sezonowych w różnych porach roku odprawia się okazjonalnie nabożeństwa dla licznie przybywających pracowników z Polski. Jego opieką duszpasterską objętych było ponad 1,6 mln ludności mówiącej po polsku – wyliczał abp Gądecki.

Hierarcha dodał, że aktywność polskich parafii wybiega też daleko poza ramy ściśle duszpasterskiej posługi.

– W społeczności emigracyjnej parafia polska zaspakaja nie tylko potrzeby religijne wiernych, ale jest ona również inspiratorką życia społeczno-kulturalnego. Dzięki tej działalności polskie parafie w Niemczech stają się centrami życia środowisk polonijnych – mówił Przewodniczący KEP .

Przypomniał również, że ks. Budyn pełnił nie tylko obowiązki rektora PMK.

– Od 2004 do 2016 roku, przez 3 kadencje był członkiem Zarządu Fundacji św. Jana Pawła II w Rzymie i wieloletnim członkiem Rady Duszpasterstwa obcokrajowców w Niemczech przy Konferencji Episkopatu Niemiec. Był też wieloletnim członkiem i sekretarzem Komisji Polonii i Polaków za granicą Konferencji Episkopatu Polski – mówił arcybiskup.

 

Galeria zdjęć / Tarnowski  Gość Niedzielny <==