Wiadomości

Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich / lista kandydatów

W niedzielę 15 października w całej Diecezji odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. To „głos ludu” i organ doradczy dla proboszcza.

Parafianie wybiorą określoną liczbę kandydatów, zazwyczaj dwóch. Zależnie od wielkości parafii liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel, Rada opracowuje roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Poniżej przedstawiamy listy kandydatów.

Lista osób z poszczególnych okręgów jest następująca. Kolejność na liście jest utworzona na podstawie ilości otrzymanych głosów w zgłoszeniu;

– Łęki
Badowska Teresa, Turlej Kazimierz, Wojas Krzysztof, Mularz Anna, Urbaś Grzegorz, Kołodziej Piotr, Kozłowska Danuta, Łukasiewicz Marek, Łukasiewicz Zdzisława, Pikulski Stanisław.

– Mokrzyska
Gibała Krystyna, Moryc Bogumiła, Stanisz Barbara.

– Przyborów
Reczek Anna, Żurek Edyta, Matys Stanisław, Piotrowski Stanisław.

– Sterkowiec
Biernat Małgorzata, Wszołek Krzysztof, Przybyło Piotr.

– Szczepanów
Waresiak Bożena, Patuła Stanisław, Sarlej Piotr.

– Wokowice
Czarnik Marian, Przybyło Waldemar, Gaczoł Witold, Chuchro Stanisław, Nizioł Andrzej, Szczygiełek Kazimierz, Wojdak Jan.