Historia

Uroczystości w Szczepanowie / Tygodnik Światowid 1936, nr 19 (1936.05.09)

W Szczepanowie, pod Brzeskiem w ziemi tarnowskiej, odbyły się ostatnio wielkie uroczystości religijne z udzia­łem prymasa Polski, ks. kard. Augusta Hlonda, oraz kilku biskupów z okazji 900-lecia urodzin św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego,który ujrzał światło dzienne w Szczepanowie w 1036 r., nieopodal Brze­ska,w województwie krakowskiem.

Uroczystości te miały bar­dzo podniosły charakter i sta­ły się manifestacją ducha ka­tolickiego, gromadząc przeszło 10-tysięczny tłum uczestników, wśród których byli piel­grzymi z dalekich okolic. Dnia 5 maja zjechał do Szczepano­wa ks. kard. Hlond, witany gorąco przez miejscowe społe­czeństwo. Odprawił 0 11 sumę pontyfikalną, przy specjalnie wzniesionym na Błoniu szczepanowskiem ołtarzu polowym.

Kazanie wygłosił ks. biskup Komar. Po nabożeństwie ks. Prymas w towarzystwie wo­jewody krak. płk. Gnoińskiego odebrał defiladę kilkuset członków i członkiń Katolic­kich Stowarzyszeń Młodzieży męskiej i żeńskiej.

 

 

Prymas Polski, ks. kardynał Hlond na Mszy św. w Szczepanowie.

Ogólny widok Szczepanowa w czasie uroczystości ku czci św.Stanisława.

Relikwje św. Stanisława, niesione w uroczystej procesji do kościoła w Szczepanowie.

Prymas Polski, ks.kard.dr.A. Hlond udaje się w towarzystwie wojewody krakowskiego, pułkownika Gnoińskiego do kościoła w Szczepanowie, koło Brzeska(woj.
krakowskie).

Kapliczka wzniesiona na miejscu, gdzie stał dom rodzinny św. Stanisława w Szczepanowie.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA AG.FOT. „ŚWIATOWID”

 

Tygodnik Światowid 1936, nr 19 (1936.05.09)

Oryginalny artykuł

 

 

 

Galeria zdjęć – w wersji oryginalnej oraz koloryzowanej

900 rocznica urodzin św. Stanisława ze Szczepanowa – 17 zdjęć wykonanych przez Agencje fotograficzną Światowid w trakcie głównych uroczystości jubileuszowych w dniu 5 maja 1936 r. 

Zdjęcia poddane koloryzacji pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego w którym znajduje się m.in. kolekcja zdjęć Ilustrowanego Kuriera Codziennego.  W okresie dwudziestolecia międzywojennego to krakowskie przedsiębiorstwo było największym polskim koncernem prasowym. Zdjęcia zostały wykonane przez Agencje fotograficzną Światowid. Część z nich zostało opublikowane w tygodniku Światowid w 1936, nr 19 (1936.05.09), przy okazji relacji z jubileuszu 900 – lecia urodzin świętego Stanisława.

Technika automatycznej koloryzacji zdjęć ma swoje minusy – widać to w przypadku zdjęć w poniższej galerii – dochodzi do błędnego nałożenia kolorów – szczególnie koloru czerwonego na szatach liturgicznych.

 

Zdjęcia w wersji oryginalnej / czarno-białej

Zdjęcia w wersji koloryzowanej

 

Zdjęcia w wersji oryginalnej i koloryzowanej / porównanie