Uncategorized

Przygotowanie do wigilii

Wieczerza wigilijna ma w sobie coś sakralnego. Do tej małej wspólnoty odnoszą się słowa Chrystusa: Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dlatego wśród spożywających posiłek powinna być żywa świadomość obecności Chrystusa. Tym bardziej, że ostatni Sobór rodzinę chrześcijańską nazwał Ecclesia domestica – Kościołem domowym (rodzinnym). Dlatego w czasie wieczerzy wigilijnej obecność Chrystusa zaakcentujemy wspólną modlitwą, odczytaniem fragmentu Ewangelii i zapaleniem świecy lub świateł na choince (Chrystus jest światłością). Pamiętać należy, że właściwe przeżycie wieczoru wigilijnego zależeć będzie od wielu czynników i okoliczności, przede wszystkim jednak od stopnia religijności danej rodziny.

1. Chrześcijanie od najdawniejszych czasów, noc poprzedzającą dni świąteczne spędzali na czuwaniu i modlitwie. Kontynuacją tych tradycji winna być również wieczerza wigilijna i święta noc Bożego Narodzenia.

2. Do świąt Bożego Narodzenia i do wieczerzy wigilijnej przygotowujemy się duchowo przez cały okres Adwentu. Porządki przedświąteczne, zakupy, a także porządki we własnym sumieniu poprzez pojednanie się Bogiem i bliźnimi w sakramencie pokuty, należy zakończyć w przeddzień dnia wigilijnego.

3. W myśl obowiązujących przepisów kościelnych przez cały dzień wigilijny i podczas wieczerzy wigilijnej powstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych. Bezwarunkowo należy się powstrzymać od napojów alkoholowych.

4. Na czas zakończyć przygotowania do wieczerzy wigilijnej. Ważna będzie również oprawa zewnętrzna: stół odświętnie nakryty, a także odświętnie ubrani wszyscy domownicy.

5. Czas rozpoczęcia wieczerzy według miejscowego zwyczaju (o zmroku, po ukazaniu się pierwszej gwiazdy lub po oddzwonieniu na Anioł Pański). Na czas wieczerzy wigilijnej należy ograniczyć oglądanie telewizji.

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ:

1. Zapalenie świecy (albo świateł na choince) – ojciec rodziny lub matka, albo najstarsze dziecko zapala świecę Caritas (lub inną) na stole, a następnie świece lub światła na choince.

2. Czytanie Ewangelii (Łk 2,1-14) – przy świetle zapalonej świecy ktoś z rodziny odczytuje fragment Ewangelii (wcześniej przygotować czytanie).

3. Śpiew kolędy Wśród nocnej ciszy.

4. Modlitwa:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc – dzisiaj wspominaną – w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

5. Łamanie się opłatkiem – ojciec rodziny składa wszystkim życzenia:
Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech w nim każdy człowiek znajduje dobroć i przyjaźń. Niech wszyscy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni, niech mają zawsze dobre zamiary i aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan będzie zawsze z nami w naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy, stali się uczestnikami Jego radości w Królestwie Bożym.
Po życzeniach ojciec przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a następnie z pozostałymi członkami rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i przełamują się opłatkiem.

6. Spożywanie wieczerzy – w atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości spożywa się potrawy według lokalnej tradycji.

7. Śpiew kolęd – kiedy rodzinna uczta wigilijna dobiega końca, świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewaniem kolęd.

8. Pasterka – przy choince, w nastroju religijnym, spędza się czas oczekiwania na Pasterkę – ucztę świąteczną całej rodziny parafialnej.


KS. Mieczysław Lignowski
niedziela.pl