Wiadomości

Naukowo o św. Stanisławie

W 940. rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława ze Szczepanowa w Krakowie odbyła się dziś poświęcona mu konferencja naukowa. Zorganizowały ją w sali obrad Rady Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich Małopolskie Centrum Edukacji i Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów.

– „Ufam, że organizowana konferencja pozwoli uczestnikom z nowym zapałem opowiedzieć się po stronie wartości obranych kiedyś przez świętego Stanisława i przyczyni się do kształtowania postaw na jego wzór” – napisał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w liście do uczestników spotkania naukowego.

Uczestnicy konferencji, m.in. prof. Krzysztof Ożóg, Mateusz Kosonowski, dr Monika Makowska, ks. prof. Jacek Urban i o. Grzegorz Prus, przeor klasztoru paulinów na Skałce, mówili o relacjach między władzą monarszą a Kościołem w XI wieku, okolicznościach konfliktu króla Bolesława Szczodrego z biskupem Stanisławem w świetle źródeł, kulcie św. Stanisława i opisach jego postaci w dziełach literatury polskiej.

Bardzo ciekawe było m.in. przypomnienie przez ks. prof. Jacka Urbana przebiegu ważnego i rzadkiego wydarzenia, jakim było otwarcie 16 czerwca 1939 r. grobu św. Stanisława w katedrze wawelskiej i pobranie z trumny fragmentów jego relikwii. W Archiwum Kapitulnym na Wawelu zachował się nieznany szerzej do tej pory protokół z tego wydarzenia. Po otwarciu trumny i znajdującej się w niej trumienki z relikwiami oraz dokonaniu dokładnych oględzin ówczesny metropolita krakowski abp Adam Stefan Sapieha oddzielił cząsteczkę z jednej kości.

– Pobrane w 1938 r. relikwie przeznaczone do kultu rozdzielane były za zgodą biskupa krakowskiego i w roku poprzedzającym wybuch II wojny światowej i w długich latach PRL. Każda uroczystość przejęcia relikwii św. Stanisława dla parafii, kościołów i wspólnot, które się o nią ubiegały, niosła przesłanie ściśle religijne, ale też i patriotyczne. Tym, którzy trwali w oporze wobec komunistycznego reżimu, przypominały słowa apostoła, tak często przywoływane w katedrze na Wawelu i na Skałce, że „więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi” – stwierdził ks. prof. Urban.

Materiały z konferencji ukazały się w publikacji „Śladami świętego Stanisława w 940. rocznicę śmierci biskupa męczennika”.

BOGDAN GANCARZ /FOTO GOŚĆ

KRAKOW.GOSC.PL