Historia

Modlitwa kardynała Ratzingera w Szczepanowie / wspomnienia i zdjęcia

Obchodzący 16 kwietnia 93. urodziny Benedykt XVI odwiedził jeszcze jako kardynał sanktuarium św. Stanisława. Kardynał przyjechał do Szczepanowa na obchody 750. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika jako legat Jana Pawła II.

10 maja 2003 roku celebrował w sanktuarium Mszę św., której przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Homilię wygłosił wówczas prymas Józef Glemp, a Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zabrał głos na zakończenie wspólnej modlitwy.

– Św. Stanisław oddał swe życie za wielkie i ważne wartości moralne, za nienaruszalność porządku moralnego, za sprawy Boga i Kościoła. Ojciec św. Jan Paweł II, który już od 25 lat stoi wśród nas, również walczy o wartości moralne, aby te wartości panowały w naszym świecie, bo są one warunkiem zaistnienia sprawiedliwości i pokoju wśród ludzi.

Nieustannie podziwiam to, jak Ojciec św. nigdy się nie oszczędza, ale oddaje wszystkie swoje siły dla spraw Boga i człowieka w tym świecie. Mówił czasem, że chce być świecą, która płonie i spala się na Bożą chwałę.

Wiem, że wasze seminarium duchowne jest największe w Europie, że ta ziemia cieszy się szczególną miłością św. Stanisława, co przejawia się w tak licznych powołaniach kapłańskich, chyba najliczniejszych w świecie. Mogę tylko was zachęcić, wezwać was, abyście dalej trwali w tej wspaniałej radości wiary, której mogłem tutaj wśród was doświadczyć; abyście dalej dawali Kościołowi w świecie gorliwych i odpowiedzialnych kapłanów i ludzi świeckich.

W dzisiejszym świecie, który jest świadkiem rozszerzającego się procesu sekularyzacji, zwłaszcza w Europie, liczymy wszyscy na impuls, który wypłynie z Polski, Ojczyzny św. Stanisława. Ów impuls pomoże nam, w tej przeżywającej trudności wiary Europie Zachodniej, znowu przypomnieć sobie o naszych głębokich chrześcijańskich korzeniach. Zawsze napawa mnie wzruszeniem, gdy obserwuje jak bardzo Ojciec św. oddany jest Matce Najświętszej, która stanowi dla niego drogę do Chrystusa. Streszcza się to w jego haśle: “Totus Tuus”.

I chciałby was również zachęcić, aby miłość do Matki Bożej była dla was drogą do Jezusa. Chciałbym też serdecznie was prosić o modlitwę za Ojca św. i za nas, którzy stoimy przy jego boku i wspomagamy go w jego posłannictwie. Niech błogosławieństwo Boże prowadzi was wszystkich ku dojrzałości wiary – mówił kard. Ratzinger. Papieski legat przekazał sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie kielich oraz okolicznościowe medale jako dar Jana Pawła II.

Rodzinna parafia Świętego Stanisława uczciła pobyt przyszłego papieża Benedykta XVI tablicą w przedsionku nawy głównej bazyliki św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM. Pamiątką pobytu kardynała jest także fotel, zwany papieskim, ponieważ używało go w Szczepanowie dwóch przyszłych papieży. W 1978 roku kard. Karol Wojtyła, a w 2003 roku kard. Joseph Ratzinger.

 

Galeria zdjęć <==

TGN