Wiadomości

„Kryzys wspólnoty rodzinnej”

W najbliższy piątek 23 listopada po Mszy św. o godz. 17.3o, na plebanii odbędzie się kolejne spotkanie „Parafialnego Zespołu Synodalnego”. Tematem rozważania będzie „Kryzys wspólnoty rodzinnej”

Bardzo prosimy małżonków oraz rodziny, o przedstawienie swoich przemyśleń, na postawione poniżej pytania;
1. „Co jest obecnie, przyczyną powstawania kryzysów w rodzinie i w małżeństwie ? ”,
2. „Co zrobić, aby tych kryzysów uniknąć?”.
3. „Jak wzmacniać więzi w małżeństwie i w rodzinie w kontekście emigracji zarobkowej?”
4. Jak towarzyszyć osobom porzuconym przez małżonka sakramentalnego (żyjącym samotnie i pragnącym dochować wierności przysiędze małżeńskiej)?

Karteczki ze swoimi przemyśleniami, a może i doświadczeniem tej sytuacji oraz propozycjami ich rozwiązań, prosimy składać do skrzynki z napisem V Synod Diecezji Tarnowskiej. Włączmy się w dyskusję na ten temat, bardzo ważny dla każdej rodziny.