Wiadomości

Dotacja dla szczepanowskiego sanktuarium

413197_UMWM_640_200315_002W roku 2015 samorząd województwa przeznaczył aż 3,5 mln zł na ratowanie małopolskich zabytków. Marszałek Marek Sowa i członek Zarządu Województwa Leszek Zegzda spotkali się 20 marca w Krakowie z beneficjentami konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” 2015.

Środki z tej puli w kwocie 20 tysięcy złotych trafią także w formie dotacji do szczepanowskiej bazyliki. Z tych środków sfinansowana zostanie konserwacja techniczna i estetyczna stacji Drogi Krzyżowej z 1857 r. z kościoła pw. śś. Marii Magdaleny i Stanisława Biskupa w Szczepanowie.

Symboliczny czek odebrał kustosz szczepanowskiego sanktuarium – ksiądz proboszcz Władysław Pasiut.

– Zabytkowe obiekty nie tylko służą zachowaniu pamięci, ale są dziś ważnymi ośrodkami kulturalnymi i społecznymi, dzięki którym możemy poszerzać ofertę turystyczną naszego regionu – mówił marszałek Marek Sowa.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań samorządu Województwa Małopolskiego. Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przyznaniu w 2015 roku aż 129 dotacji na realizację prac remontowo-konserwatorskie. Całkowity koszt takich działań to ponad 12 mln zł. Ratowanie pereł małopolskich kultury byłoby niemożliwe bez kwoty 3,5 mln zł wsparcia z budżetu województwa.

– To jednak nie jedyne środki, jakie w najbliższym czasie przeznaczamy na renowację zabytków – przypomniał marszałek Sowa. – Na ratowanie dziedzictwa kulturowego w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski mamy zarezerwowane aż 33 mln euro.

Jak przypomnieli uczestnicy dzisiejszego spotkania dzięki dotychczasowym działaniom samorządu regionu udało się przywrócić dawny blask wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, a także polichromii ściennych, rzeźb, obrazów oraz rzemiosła artystycznego.

– W sumie w ciągu ostatnich 12 lat z budżetu Województwa Małopolskiego na ochronę zabytków przeznaczono ponad 53 mln zł – mówił Leszek Zegzda z Zarządu Województwa – Systematyczne działania dają konkretne efekty – dodał.

==

(Biuro prasowe / mbab)