Wiadomości

Bierzmowanie w Szczepanowie / zdjęcia

W dekanacie szczepanowskim 9 maja 2023 r. odbyła się uroczystość bierzmowania. Tu przy ołtarzu polowym zgromadzili się młodzi z par. Szczepanów, Bucze, Maszkienice, Mokrzyska, Przyborów i Rudy Rysie. Bp Stanisław Salaterski bierzmował młodych z parafii: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Szczepanów, Bucze, Rudy Rysie, Przyborów, Mokrzyska i Maszkienice.

Galeria zdjęć <==

Szafarz sakramentu bp Stanisław Salaterski przypomniał w homilii postać św. Stanisława, który swoim życiem pokazał, jak kochał Boga

– Służył Kościołowi i ojczyźnie, troszcząc się o sprawy ludzi i całego kraju, wspomagając w tym króla Bolesława. Kochał Boga także poprzez swoją niezłomną postawę wobec zła. Nie lękał się ganić monarchy, ponieważ chciał słuchać bardziej Boga niż ludzi. Oddał życie z miłości do swoich wiernych, których był dobrym pasterzem. W ciągu dziejów zaś opiekował się naszą ojczyzną jako jej patron i nauczyciel ładu moralnego – mówił biskup.

Zachęcał młodych, by na miarę swoich zadań, talentów i charyzmatów pokazywali światu, jak kochają Boga.

– Niech świat się dowie, że przyjęliście dar Ducha Świętego i jesteście gotowi odważnie wyznawać swoją wiarę poprzez świadectwo życia, zaangażowanie w parafię, czynną miłość bliźniego – apelował kaznodzieja.

Bierzmowanie w Szczepanowie odbyło się w ramach tygodniowego odpustu ku czci św. Stanisława, z okazji 770. rocznicy jego kanonizacji i 20. rocznicy ogłoszenia kościoła sanktuaryjnego bazyliką mniejszą.

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ