Wiadomości

Zapal znicz Bohaterom!

cmkol2Na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie oraz na cmentarzu wojennym w Sterkowcu znajdują się liczne mogiły poległych żołnierzy. To ślady pamięci wydarzeń jakie miały miejsce na naszej ziemi w okresie I i II Wojny Światowej. Uczcijmy Bohaterów symbolicznym zniczem i modlitwą – niech to przywróci pamięć o ich czynach wśród nas.

Lokalizacja cmentarzy (mapy satelitarne)

Cmentarz wojenny nr 273 Szczepanów

Cmentarz wojenny nr 273 – mapa

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 87 żołnierzy austro-węgierskich i 35 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 279 Dziekanów Sterkowiec

Cmentarz wojenny nr 279 – mapa

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 108 żołnierzy austro-węgierskich oraz 40 żołnierzy rosyjskich.

 

Zdjęcie cmentarz wojennego nr 279 Dziekanów / Sterkowiec z 1917 roku