Wiadomości

Zapal znicz Bohaterom!

Na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie oraz na cmentarzu wojennym w Sterkowcu znajdują się liczne mogiły poległych żołnierzy. To ślady pamięci wydarzeń jakie miały miejsce na naszej ziemi w okresie I i II Wojny Światowej. Uczcijmy Bohaterów symbolicznym zniczem i modlitwą – niech to przywróci pamięć o ich czynach wśród nas.

Żyjąc w wolnym i niepodległym kraju – pamiętajmy o naszych przodkach – zapalmy znicz, uczcijmy chwilą zadumy i modlitwy. Niepodległość była wywalczona, okupiona tułaczką i wymodlona przez miliony Polaków. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej tożsamości Narodu Polskiego.

Doceńmy to!

Lokalizacja cmentarzy (mapy satelitarne)

I Wojna Światowa

Cmentarz wojenny nr 273 Szczepanów

Cmentarz wojenny nr 273 – mapa

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 87 żołnierzy austro-węgierskich i 35 żołnierzy rosyjskich.

 

Cmentarz wojenny nr 279 Dziekanów Sterkowiec

Cmentarz wojenny nr 279 – mapa

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 108 żołnierzy austro-węgierskich oraz 40 żołnierzy rosyjskich.

 

II Wojna Światowa

Szczepanów – nagrobek ofiar II wojny światowej

Grób na cmentarzu parafialnym po prawej stronie obok bramy wejściowej

Napis: CZEŚĆ I WIECZNA CHWAŁA SYNOM NASZEJ ZIEMI/ ZA BOHATERSKĄ I NIEZŁOMNĄ POSTAWĘ/ W WALCE Z PRZEMOCĄ NIEMIECKIEGO NAJEŹDŹCY/ Ś.P./ JÓZEF KOZUB UR. 13.III.1914 STRACONY 09.VI.1944/ WŁADYSŁAW GŁADYSZ UR.24.1919 STRACONY 24.V.1943/ JAN MARZEC UR.05.I.1913 STRACONY 18.VI.1943/ JULIAN OLCHAWA UR.19.VIII.1920 STRACONY 18.VI.1943/ JEZU UFAM TOBIE

Zdjęcie cmentarz wojennego nr 279 Dziekanów / Sterkowiec z 1917 roku / koloryzowane