Wiadomości

W nawiązaniu do Oświadczenia Przewodniczącego KEP 

Moi Drodzy!

W jednej ze swoich homilii, Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, wypowiedział takie słowa:

“Jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu”. W związku z nasilającymi się atakami, ze strony przeciwników Kościoła, chciałbym  zaapelować do wszystkich wiernych naszej Parafii, aby się przeciwstawić tej haniebnej nagonce na świętość Świętego Jana Pawła II. „Świat patrzy dziś na nasz naród ze zdumieniem, zszokowany tym, w jaki sposób spełniają się nad Wisłą słowa Ewangelii: że “żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”.

Zauważmy, że ataki na kościół, biskupów, kapłanów i wiernych, zawsze się powtarzają przed każdymi wyborami. Historia się powtarza, z tym, że obecnie uderzono w osobę św. Jana Pawła II, Papieża, największego z Polaków, uderzono w autorytet i świętość.

Atak na wizerunek Papieża Polaka, jest atakiem na prawdę którą głosił, tak jak to czynił przed tysiącem lat, święty Stanisław BM nasz rodak, który w obronie prawdy oddał swoje życie.

Dlatego:

„Nie wolno nam milczeć, nie wolno patrzeć z obojętnością na deptanie świętości, na opluwanie proroka naszych czasów”.

A jak powiedział Kard. Stanisław Dziwisz:

„Przyszedł dla nas czas próby. To czas sprawdzianu, czy jesteśmy wierni dziedzictwu, które pozostawił nam Jan Paweł II, swoim nauczeniem i posługą, cierpieniem i modlitwą”. Pamiętajmy, niszczenie zbiorowej pamięci prowadzi do samounicestwienia narodu, do odebrania jego tożsamości, od wieków budowanej na wartościach Ewangelii”.

Rodzi się więc pytanie?

„Komu na tym zależy i kto pod przykrywką dążenia do prawdy i obrony bezbronnych manipuluje faktami, wprowadza konflikty do naszego społeczeństwa, pogłębia podziały i zdezorientowanie wielu ludzi, którzy nie rozumieją, do czego ma doprowadzić szarganie dobrego imienia świętego Jana Pawła II?”. Trzeba nam dziś zdawać egzamin z miłości i wdzięczności Ojcu Świętemu za wolność, za podtrzymywanie wiary i budzenie nadziei, za jego życie, bez reszty oddane Bogu i umiłowanej ojczyźnie”.

Papież Jan Paweł II, jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominają w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce.

Można śmiało powiedzieć, że ostatnio w naszej Ojczyźnie, dokonał się drugi zamach na życie Jana Pawła II, inspirowany przez środowiska, które nie zgadzają się na głoszone przez niego wartości. Jako chrześcijanie i rodacy świętego Stanisława BM, nie pozwólmy zniszczyć wizerunku Papieża, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Jego głos, jest ciągle głosem sprzeciwu na zło jakie dokonuje się wśród nas, dlatego przeciwnicy Kościoła, chcą go za wszelką cenę zniszczyć. Chcą osłabić jego autorytet. Chcą wyszydzić jego święte imię. Chcą wyrywać je z naszych serc. Nie dajmy się zmanipulować. Prawda zwycięży.

A my, jako wierni wyznawcy Chrystusa, musimy walczyć z wieloma hejtami, fejk niusami, musimy walczyć, nie przemocą, ale modlitwą i prawdą.

Pamiętajmy – Tu chodzi o świętość i dobre imię świętego Jana Pawła II i o nas.

Ks. Proboszcz