Wiadomości

Rodak szczepanowski ks. prof. dr hab. Antoni Żurek wśród nominowanych do watykańskiej dykasterii

Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna – Ojciec Święty mianował nowych członków i konsultorów Dykasterii Kultury i Edukacji. W gronie konsultorów tej dykasterii znalazł się ponownie ks. prof. Antoni Żurek z Wydziału Teologicznego w Tarnowie.

Wśród nowych członków jest pochodzący z Tarnowa metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Członkowie instytucji kurialnych są mianowani spośród kardynałów rezydujących zarówno w Rzymie, jak i poza nim, do których można dołączyć, jako szczególnie kompetentnych w danej dziedzinie, niektórych biskupów, zwłaszcza diecezjalnych, a także, w zależności od charakteru dykasterii, niektórych prezbiterów i diakonów, niektórych członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich. Tak się stało i tym razem, i do grona członków dykasterii papież mianował prefekta Dykasterii ds. Komunikacji, dr. Paolo Ruffiniego; dyrektora Katedry ETHOS na Uniwersytecie Ramon Llull w Barcelonie (Hiszpania) Francesca Torralba i Roselló, oraz profesora biologii molekularnej na Pontificia Universidad Católica de Chile w Santiago (Chile), Rafaela Vicuñę.

Członkowie dykasterii zbierają się na sesjach zwyczajnych i sesjach plenarnych. Na sesje zwyczajne, dotyczące spraw zwykłych lub częstych, wystarczy wezwać członków dykasterii zamieszkałych w Rzymie. Natomiast na sesję plenarną zapraszani są wszyscy członkowie dykasterii. Powinna się ona odbywać co dwa lata, są dla niej zastrzeżone sprawy i zagadnienia większej wagi, które wynikają z charakteru dykasterii. Należy ją także zwoływać w sprawach o charakterze ogólnym oraz w tych, które przełożony dykasterii uzna za konieczne do rozpatrzenia w ten sposób.

Natomiast zadaniem konsultorów jest zbadanie powierzonego im zagadnienia i przedstawienie opinii na dany temat, zazwyczaj w formie pisemnej. Konsultorzy mogą być zwołani kolegialnie w celu zbadania szczególnych zagadnień i przedstawienia opinii.

Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek

Pochodzi z parafii Szczepanów – urodził się 17 kwietnia 1953 w Przyborowie w Parafii Szczepanów. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Przyborowie, w roku 1968 podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. W 1972 roku złożył egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 29 maja 1978 r., po ukończeniu studiów teologicznych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. W latach 1978-1980 pełnił obowiązki wikariusza w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Studia specjalistyczne z teologii i nauk patrystycznych odbył w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Doktorat obronił w 1985 roku. Habilitował się w roku 1998. W 2014 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ks. prof. Żurek pełnił funkcje prodziekana (2000–2004) i następnie dziekana (2004–2010) Wydziału Teologicznego w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (w 2009 r. przekształconej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), a także dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (1991–2001), sekretarza Polskiej Sekcji Patrystycznej (1992–2007) oraz konsultora Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski (2005–2010). Jest kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2007–2010 był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Jest delegatem Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej. W 2004 r. otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości.

Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek ma w dorobku liczne publikacje, artykuły popularnonaukowe i tłumaczenia dotyczące m.in. pierwszych wieków chrześcijaństwa i Ojców Kościoła, a także człowieka i jego religijności. Jego specjalnością jest patrologia.

W 2016 r. został mianowany przez papieża Franciszka konsultorem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.