Ważne

Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem znajdujących się na terenie Sanktuarium w Szczepanowie

Resize of p sklejane mInformacje gospodarcze; Szczepanów, dnia 21.02.2015 r.

Informuję Parafian, że w najbliższym czasie, rozpoczniemy bardzo poważną inwestycję przy naszej Bazylice, pod nazwą: „Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem znajdujących się na terenie Sanktuarium w Szczepanowie”. Realizacja projektu, zakłada konserwację elewacji zewnętrznej bazyliki, muru gotyckiego z XV i XVIII w. wraz z bramami wejściowymi, kamiennymi rzeźbami św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Józefa, św. Anny z Matką Bożą oraz czterema kaplicami z wystrojem w postacie kamiennych rzeźb. Realizacja projektu zakłada także prace w otoczeniu kościoła, w celu zabezpieczenia terenu, podniesienia estetyki miejsca i wyeksponowania walorów dziedzictwa kulturowego, odnowienie i konserwacja bram oraz figur aniołów.

Jest to realizacja wniosku Unijnego, jaki złożyłem jeszcze w 2010 roku. Niestety, ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, wniosek Parafii, który po ocenie został zakwalifikowany do realizacji, oczekiwał na liście rezerwowej przeszło 4 lata. Dopiero 19 września, w dzień Peregrynacji Pana Jezusa Miłosiernego w naszej Parafii, otrzymałem radosną wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego, że pojawiła się szansa na otrzymanie oczekiwanego dofinansowania, pod warunkiem, że Parafia złoży wszystkie stosowne dokumenty, oraz da gwarancję, że całość inwestycji zakończy do końca czerwca 2015 roku. /Uważam, że to Pan Jezus Miłosierny, nawiedzając naszą Parafię, wraz ze św. Siostrą Faustyną i Św. Janem Pawłem II przyszedł do nas z prezentem, z okazji roku Jubileuszowego 1000 – lecia naszej Parafii. Trudno by było wymyśleć wspanialszy prezent dla kościoła i dla tysiącletniej Parafii/.

Po peregrynacji, zaczął się wyścig z czasem, aby zgromadzić w bardzo krótkim czasie wszystkie pozwolenia i dokumenty, a także zabezpieczenie wkładu, jaki Parafia musi włożyć w realizację tego projektu.
Dzięki ogromnej życzliwości wielu osób w różnych urzędach, udało się pozyskać wszystkie wymagane pozwolenia i dokumenty.
Wartość projektu: to kwota 1.650.205 złotych. Projekt jest finansowany w 60%, natomiast wkład własny Parafii to 40%.
A więc dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1milion złotych, natomiast wkład własny Parafii, to kwota 660 tysięcy złotych.
Składając wniosek w 2010 roku, projekt prac konserwatorskich, był przewidziany do realizacji na trzy lata, i wówczas ta kwota rozłożona na te trzy lata była realna do sfinansowania przez Parafię.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że kwota wkładu jest bardzo duża, a Parafia nie ma takich pieniędzy, ale z drugiej strony, trudno nie walczyć o tak dużą dotację z Unii Europejskiej.
Chcę zaznaczyć, że są to ostatnie pieniądze Unijne jeszcze z poprzedniego rozdania, a więc z lat 2007 – 2013 r.
Niestety, już w nowych funduszach, jakie Polska teraz otrzymała na lata 2014 – 2020, nie ma przewidzianych środków na prace konserwatorskie zabytków.
Dlatego po konsultacji z Ks. Biskupem Ordynariuszem, i po wyrażeniu przez Niego zgody, zacząłem się starać o pożyczkę.
Po wielu zabiegach i ogromnej życzliwości dyrektorów banku, PKO i Banku Spółdzielczego w Brzesku, udało się uzyskać promesę bankową, czyli zapewnienie banku, że taką pożyczkę Parafia otrzyma na realizację tego zadania.
I znowu, widzę w tym palec Boży, bo w Wigilię Bożego Narodzenia, otrzymałem wiadomość, że wszystkie dokumenty, które były konieczne do złożenia zostały zaakceptowane przez Komisje Europejską, oraz że Parafia na początku 2015 roku, będzie mogła przystąpić do podpisania Umowy z Departamentem Funduszy Europejskich na dofinansowanie i realizację naszego projektu.
15 stycznia br. rozpocząłem procedurę przetargową na wykonanie w/w prac konserwatorskich przy Bazylice. Do przetargu zgłosiły się 4 firmy konserwatorskie.
W dniu 25 stycznia, zgodnie z procedurą przetargową, Komisja konkursowa przystąpiła do oceny wszystkich 4 ofert, zgłoszonych do konkursu.
Z pośród zgłoszonych ofert do przetargu, Komisja wybrała, jednego wykonawcę; FIRMĘ KONS-ART. z Krakowa. / mgr TEKIELAK ANDRZEJ MACIEJ Artysta Plastyk – Konserwator Dzieł Sztuki, zam. 30-433 KRAKÓW, ul. Kustronia 70., /
Była to najlepsza oferta cenowa, jak i merytoryczna, oraz spełniała wszystkie wymogi przetargowe.
Firma jest też znana, z solidnie wykonywanych prac konserwatorskich przy kościele Długoszowskim, Kaplicy Narodzenia św. Stanisława i Ogrójca, i wielu innych.
29. stycznia podpisałem umowę z Wykonawcą. Natomiast „Umowę z Departamentem Funduszy Europejskich” podpisałem 30 stycznia.
Obecnie trwają rozmowy z podwykonawcami, w celu ustalenia harmonogramu prac, oraz oczekujemy na Komisję Konserwatorską, która będzie w najbliższą środę o godz. 11.oo. Dopiero po środowej Komisji, będziemy mogli rozpocząć prace.

Moi Drodzy!
Zakres pracy jest ogromny, a czasu bardzo mało, bo wszystkie prace muszą być wykonane do końca czerwca. Większość zadań będą wykonywać firmy konserwatorskie.
W dniu wczorajszym, po konsultacji z Radą Parafialną, ustaliliśmy, że są takie prace, które będziemy mogli wykonać sami, jako Parafia, aby zmniejszyć udział finansowy Parafii, gdy chodzi o wkład własny, czyli kwotę, 660 tys. złotych.
Po co mamy płacić Firmom, za prace, które możemy wykonać społecznie, odciążając w ten sposób od spłacania całej pożyczki przez Parafię. Po środowej Komisji, będzie już wiadomo, jaki zakres prac będziemy mogli wykonać sami, dlatego w najbliższą niedzielę zwrócę się do Was Drodzy Parafianie o pomoc w ich wykonaniu.

W związku z tak wielkim wyzwaniem, jakie stoi przed Parafią, zwracam się z gorącą prośbą do sponsorów, właścicieli firm, oraz do wszystkich rodaków w kraju i zagranicą, o wsparcie finansowe naszej inwestycji. Podobne inwestycje wykonywały już inne Parafie, chociażby tu w okolicy; Porąbka Uszewska, Borzęcin, Dębno.

Wiem, że każda z tych Parafii, też zaciągała pożyczki, na wkład własny na realizację projektu, ale spłaciły w tym samym roku, dzięki wsparciu sponsorów i firm, które wsparły w znacznym stopniu wykonywane inwestycje.

Myślę, że i w naszej Parafii będzie podobnie, o co z całego serca proszę, nie dla siebie,/ bo ja może będę jeszcze jak Pan Bóg da parę lat/, ale proszę dla nas wszystkich, i dla tych którzy po nas przyjdą.

Polecajmy tę sprawę w naszych modlitwach, Jezusowi Miłosiernemu, Matce Bożej oraz św. Siostrze Faustynie, św. Janowi Pawłowi II, oraz Św. Stanisławowi, prosząc Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w pracy.

Szczęść Boże!