Ważne

Rekolekcje wielkopostne 2024 – Program

Za kilka dni w środę, 20 marca br. w naszej Parafii rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. mgr Maciej Stabrawa – student homiletyki na KUL-u. 

 

R E K O L E K C J E   W I E L K O P O S T N E

Szczepanów,  20 – 24 marca 2024 roku

 

Środa – 20 marca 2024 r.

18.00   –   Msza święta na rozpoczęcie rekolekcji z nauką ogólną dla wszystkich.

–   Spektakl pt. „DLACZEGO?” w wykonaniu DSM i ministrantów.

 

Czwartek – 21 marca 2024 r.

  8.00     –   Msza święta z nauką dla wszystkich.

10.00     –   Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkolnych.

16.00     –   Msza święta z nauką dla seniorów z namaszczeniem chorych.

17.30     –   Adoracja Najświętsze Sakramentu w ciszy.

18.00     –   Msza święta z nauką dla wszystkich.

 

Piątek – 22 marca 2024 r.

  8.00     –   Msza święta z nauką dla wszystkich.

10.00     –   Droga krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci szkolnych.

18.00     –   Msza święta z nauką dla wszystkich.

19.00     –   Droga krzyżowa ulicami parafii.

21.00     –   Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK): Szczepanów – Wał Ruda.

 

Sobota – 23 marca 2024 r.

  8.00    –    Msza święta z nauką dla wszystkich.

  9.00    –    Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

16.00    –    Msza święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci szkolnych z rodzicami.

18.00    –    Msza święta z nauką dla wszystkich.

19.00    –    Nauka rekolekcyjna dla młodzieży studiującej i pracującej.

 

Niedziela Palmowa  –  24 marca 2024 r. – Zakończenie rekolekcji

  6.30   –    Msza święta z nauką dla wszystkich.

  8.00   –    Msza święta z nauką dla wszystkich.

  9.30   –    Msza święta z nauką dla młodzieży.

11.00   –    Msza święta z nauką dla dzieci z rodzicami.

 –    Procesja z palmami.

14.30   –   Droga krzyżowa.

15.00   –   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 –    Msza święta bez kazania.

 

Wielki Wtorek – 25 marca 2024 r. – Spowiedź 

08.30 – 10.00

10.30 – 12.00

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

18.30 – 19.30