Wiadomości

Przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie, ulica Świętego Stanisława 2, 32-823 Szczepanów, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.

Proboszcz Parafii
Ks. Władysław Pasiut