Wiadomości

Podziękowanie wieloletniemu ks. proboszczowi prał. Władysławowi Pasiutowi. Fotorelacja.

24 września 2023 r. podczas Mszy świętej celebrowanej pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Nowackiego, wspólnota parafialna wyraziła wdzięczności ks. prał. Władysławowi Pasiutowi za jego 22-letnią posługę proboszczowską w naszej Parafii.

– 7 maja 1978 r. ksiądz prałat, jeszcze jako diakon, uczestniczył w jubileuszu 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława w Szczepanowie, któremu przewodniczyli Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła.

23 lata później, już jako proboszcz parafii św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM, rozpoczął posługę duszpasterską w sanktuarium patrona Polski, przygotowując je duchowo i materialnie do kolejnych historycznych wydarzeń. Razem z parafianami i wieloma ludźmi dobrej woli podjął dzieło odnowy sanktuarium i budowę pl. Świętych i Błogosławionych.

Epokowym wydarzeniem było przygotowanie uroczystości 750. rocznicy kanonizacji św. Stanisława, na którą przybył legat Ojca Świętego Jana Pawła II kard. Joseph Ratzinger. W ten sposób, jak się później okazało, szczepanowska parafia gościła dwóch późniejszych papieży – Jana Pawła II i Benedykta XVI.

W annały historii wpiszą się starania księdza prałata o nadanie kościołowi sanktuaryjnemu tytułu bazyliki mniejszej, które zostały uwieńczone papieskim dekretem 20 czerwca 2003 roku.

Wszystkie podejmowane działania przyczyniły się do tego, że sanktuarium w Szczepanowie stało się promieniującym na całą Polskę miejscem kultu św. Stanisława – podkreślano w laudacji pod adresem ks. Pasiuta.

______________________________

FOTORELACJA
Marian Lambert

______________________________

 

KAMERA
Zbigniew Rybski