Wiadomości

Grób i trumna ś. Stanisława biskupa i męczennika na Wawelu: studyum archeologiczno-historyczne

W bibliotece cyfrowej Polona.pl można znaleźć szereg ciekawych, acz zapomnianych opracowań poświęconych historii – także tej bliskiej. Jedną z nich jest kilkudziesięcio stronnicowa książka autorstwa księdza Ignacego Polkowskiego „Grób i trumna ś. Stanisława biskupa i męczennika na Wawelu: studyum archeologiczno-historyczne”. Książka została wydana w 1885 r. w Drukarni Władysława Ludwika Anczyca i Spółki.

W centralnym punkcie królewskiej katedry na Wawelu mieści się od stuleci mauzoleum św. Stanisława ze Szczepanowa. Blisko sto czterdzieści lat temu poświęcił uwagę temu sanktuarium zasłużony badacz katedry ksiądz Ignacy Polkowski.

Ksiądz kanonik Ignacy Polkowski  był postacią niezwykle ciekawą. Podobnie jak wielu kapłanów żyjących w połowie XIX wieku był zaangażowany w wir działań niepodległościowych. Swoje życie poświęcił intensywnym badaniom naukowym z dziedziny historii.  Należał do grona wybitnych dziewiętnastowiecznych historyków i badaczy polskiego dziedzictwa kulturowego. Niestety jego dorobek  jest w znacznym stopniu zapomniany przez dzisiejszą naukę, pomimo znacznego wkładu w badania nad kluczowymi zagadnieniami dla polskiej historiografii.

Badacz ten zajmował się w swoich pracach różnorodną tematyką z dziejów polskich. Najbardziej znane osiągnięcia naukowe księdza Polkowskiego związane są z jego badaniami z zakresu archeologii oraz kopernikologii, rozwijanymi podczas pobytu w Wielkopolsce. W późniejszym okresie życia gdy ksiądz Polkowski przebywał w Krakowie, miał szereg wspaniałych osiągnięć w różnych dziedzinach wiedzy historycznej – wspomnieć należy tu o pracach z zakresu numizmatyki, epigrafiki, sfragistyki, bibliografii i edycji źródeł historycznych. Szczególnie cenną jest do dziś edycja prac Jana Długosza, a także relacja z autopsji relikwii św. Stanisława i badania nad kultem tego świętego.

Ksiądz Ignacy Polkowski był niestrudzonym badaczem, wykorzystującym w swych pracach oryginalne źródła, z reguły przez siebie odnalezione oraz przetłumaczone. W czasach zaborów – jego prace nad historią nieistniejącej od kilkudziesięciu lat Rzeczpospolitej przypominały współczesnym o czasach świetności. Tym samym budował tożsamość narodową, która wyrastała z chrześcijańskiego fundamentu, tak pielęgnowanego właśnie w Krakowie.

 

Treść książki „Grób i trumna ś. Stanisława biskupa i męczennika na Wawelu : studyum archeologiczno-historyczne” dostępna jest

https://polona.pl/item/grob-i-trumna-s-stanislawa-biskupa-i-meczennika-na-wawelu-studyum,MTg5Mjg5NTY/6/#info:metadata