Studnia

STUDNIA

Na miejscu źródełka, w którym Bogna miała obmyć dziecko, znajduje się studnia z wodą uważaną za cudowną. Co roku w czasie majowego odpustu ku czci św. Stanisława, odwiedzają to miejsce liczni pielgrzymi oraz szczepanowscy parafianie, wierząc, że łyk źródlanej wody lub symboliczne obmycie się, uzdrowi różne choroby. Studnia ma drewniany kołowrót o dość skomplikowanej konstrukcji; nakryta jest namiotowym daszkiem, na szczycie którego stoi drewniana rzeźba św. Stanisława.

Po zachodniej stronie kaplicy znajduje się kamienny obelisk (kolumna) z figurką św. Stanisława, pochodzący z XVIII w. Jest to votum parafian szczepanowskich za ochronę przed gradobiciem.